• AGFOCERT is an accredited certification body located in beautiful Istanbul – Turkey
  • We are accredited for GLOBALG.A.P. aquaculture, crops, CFM, CoC, ASC Farm and MSC CoC scopes.
  • Our laboratory section has also been accredited for various tests.
  • Our main area is certification of quality management and sustainability management systems.You can have more details about it .  
  • GLOBALG.A.P. su ürünleri yetiştiriciliği, ürünler, CFM, CoC, ASC Farm ve MSC CoC kapsamları için akredite edilmiştir.
  • Laboratuvar bölümümüz de çeşitli testler için akredite edilmiştir.
  • Ana alanımız kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin belgelendirilmesidir.
  • Hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. lütfen tıklayın

×