GLOBALG.AP Su Ürünleri Standardı aşağıdakiler için katı kriterler belirler:

  • Yasal uyum
  • Besin Güvenliği*
  • İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği
  • GLOBALG.AP Sosyal Uygulamaya İlişkin Risk Değerlendirmesi (GRASP)
  • Hayvan refahı
  • Çevresel ve ekolojik bakım**

*GLOBALG.AP Su Ürünleri Standardı, Global Food Safety Initiative (GFSI) Kıyaslama Gereksinimlerine göre başarılı bir şekilde değerlendirilmiş ve elde edilmiştir. GFSI tanıma Kapsam A2 Balık yetiştiriciliği için - bunu başarmış TEK Su Ürünleri yetiştiriciliği standardı

**Standart ayrıca Global Sustainable Seafood Initiative'in Global Benchmark Tool Sürüm 1'e göre kıyaslanmıştır ve GSSI Yönetim Kurulu tarafından tanınmaktadır. 7 aşamalı Karşılaştırma Sürecini başarıyla tamamladıktan sonra bir deniz ürünleri sertifika programı tanınır. Uzman liderliğindeki süreç, Benchmark Framework'e karşı yapılan objektif değerlendirmeleri içerir. GSSI hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. burada

IFA'nın iki paralel geçerli sürümü vardır: GFSI'ye sahip IFA V5.4-GFS ve 21 Mayıs 2020'den sonra verilen sertifikalar için GFSI tanınırlığını kaybeden IFA V5.2.
Her iki sürümde, IFA V5.4-GFS ve IFA V5.2, GSSI tanıma.

AGFOCERT, IAS tarafından hem v5.4 hem de v5.2 için akreditasyona sahiptir.

Standart, yemden çatala tüm üretim zincirini kapsar:

Karma Yem: Su ürünleri üreticilerinin, su ürünleri yetiştiriciliği ve kuluçkahane seviyelerinde kullanılan karma yemi güvenilir tedarikçilerden temin etmeleri gerekmektedir. GLOBALG.A.P hakkında daha fazla bilgi edinin. Bileşik Yem Üreticileri için standart.

Su Ürünleri Kuluçkahaneleri ve Çiftlikleri: GLOBALG.AP Su Ürünleri Standardı çeşitli balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar için geçerlidir ve planktonik fazda yavruların pasif toplanmasının yanı sıra kuluçkahane tabanlı tüm çiftlik türlerini de kapsar. Anaç, yavru ve yem tedarikçilerinden çiftçilik, hasat ve işlemeye kadar tüm üretim zincirini kapsar.

Gözetim Zinciri: bu GLOBALG.AP Gözetim Zinciri Standardı çiftlikten perakendeciye kadar tüm üretim ve tedarik zinciri boyunca ürününüzün durumunu belirleyerek su ürünleri üreticilerine yüksek düzeyde şeffaflık ve bütünlük sağlar. Katma değer için GLOBALG.AP hakkında daha fazlasını okuyun Burada Gözetim Zinciri Standardı.