AGFOCERT, akredite ISO 22301:2019 belgelendirme hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmeti QFS Belgelendirme'nin IAS akreditasyonu altında deneyimli denetçilerle sağlıyoruz.

İŞ SÜREKLILIĞI - ISO 22301 İŞLER CİDDİ ŞEKİLDE TERS GİTTİĞİNDE

Acil durum planlaması ve felaketten kurtarma, 1980'lerde ve 1990'ların başında işletmeleri etkileyen doğal afetlere ve terörizme karşı büyük ölçüde bilgi teknolojileri öncülüğünde verilen yanıtlardı.

Bununla birlikte, bunun iş dünyası tarafından yönetilen bir süreç haline gelmesi ve birçok kesinti biçimine hazırlanmayı kapsaması gerektiği giderek daha fazla kabul görüyordu. Bunun ışığında, disiplin iş sürekliliği yönetimi (BCM) olarak bilinir hale geldi.

Hükümetler ve düzenleyiciler, yıkıcı olayların toplum üzerindeki etkilerini hafifletmede iş sürekliliğinin rolünü fark etmeye başladıkça, kilit oyuncuların uygun iş sürekliliği düzenlemelerine sahip olduklarına dair giderek daha fazla güvence almaya çalıştılar. Benzer şekilde, işletmeler birbirlerine olan bağımlılıklarının farkındaydı ve kilit tedarikçilerin ve ortakların, olaylar meydana geldiğinde bile kilit ürün ve hizmetleri sağlamaya devam edeceklerine dair güvence arıyorlardı.

Bu nedenle, BCM'de iyi uygulamaların tanınmış bir ölçütüne ihtiyaç duyulmuştur ve Avustralya, Singapur, Birleşik Krallık (İngiltere) ve ABD'den gelenler de dahil olmak üzere çeşitli ulusal standartlar bu sorunu ele almaya çalışmıştır. Birleşik Krallık'ta BS 25999, kuruluşların ilk kez akredite sertifika alabilecekleri bir yönetim sistemleri standardı sağlamak üzere uygulamaya konmuştur.

Uluslararası faaliyet gösteren kuruluşlar tek bir Uluslararası Standart talep etmeye başladığında, ISO/TC 223, Toplumsal güvenlik, ISO 22301:2012, Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Gereklilikler'i geliştirerek yanıt verdi. Yeni standart, önemli küresel ilgi, işbirliği ve girdilerin sonucudur.

IYI UYGULAMALARIN SERGILENMESI
ISO 22301, BCM için her büyüklükte ve türde kuruluş tarafından kullanılabilen bir yönetim sistemleri standardıdır. Bu kuruluşlar bu standarda göre akredite sertifika alabilecek ve böylece yasa koyuculara, düzenleyicilere, müşterilere, potansiyel müşterilere ve diğer ilgili taraflara BCM'de iyi uygulamalara bağlı kaldıklarını gösterebileceklerdir. ISO 22301 ayrıca iş sürekliliği yöneticisinin üst yönetime tanınmış bir standarda ulaşıldığını göstermesini sağlar.

ISO 22301 belgelendirme için kullanılabilir ve bu nedenle BCM'nin temel unsurlarını tanımlayan oldukça kısa ve öz gereksinimleri içerirken, ISO 22301'deki her bir gereksinim hakkında daha fazla ayrıntı sağlamak için daha kapsamlı bir kılavuz standart (ISO 22313) geliştirilmektedir.

ISO 22301 aynı zamanda bir kuruluş içinde iyi uygulamalara karşı kendini ölçmek için ve yönetime rapor vermek isteyen denetçiler tarafından da kullanılabilir. Bu nedenle standardın etkisi, sadece standarda göre belgelendirilmeyi seçenlerden çok daha fazla olacaktır.