ISO 50001:2018

AGFOCERT, AQC Belgelendirme'nin IAS akreditasyonu altında akredite ISO 50001 belgelendirme hizmeti verme kapasitesine sahiptir. Ekibimizde nitelikli denetçilerimiz var.

Etkili enerji yönetimi yoluyla etkilerini ele almaya, kaynakları korumaya ve kar hanesini iyileştirmeye kararlı kuruluşlar için ISO 50001'i geliştirdik. Tüm sektörlerdeki kuruluşları desteklemek için tasarlanan bu ISO standardı, bir enerji yönetim sisteminin (EnMS) geliştirilmesi yoluyla enerji kullanımını iyileştirmek için pratik bir yol sağlar.

Çok etnik kökenli genç iş insanlarından oluşan grup toplantısı.

YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI

Bir yönetim sistemi kurarken ve işletirken izlenecek bir model sağlayan MSS'nin nasıl çalıştığı ve nerelerde uygulanabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

ISO ve enerji yönetimi

Enerji yönetim sistemleri için yeni ISO 50001 standardı, burada ve şimdi olumlu bir fark yaratarak geleceğimizi korumaya yardımcı olabilir.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ISO 50001, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bilinen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu, kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini iyileştirmeye yönelik genel çabalarına entegre etmelerini kolaylaştırır.

  • ISO 50001, kuruluşlar için bir gereklilikler çerçevesi sağlar:
  • Enerjinin daha verimli kullanılması için bir politika geliştirilmesi
  • Politikayı karşılamak için hedef ve amaçları belirleyin
  • Enerji kullanımını daha iyi anlamak ve bu konuda kararlar almak için verileri kullanın
  • Sonuçları ölçün
  • Politikanın ne kadar iyi işlediğini gözden geçirin ve
  • Enerji yönetimini sürekli iyileştirin.