agfocert-tra
IFS-TRA

IFS Global Markets Gıda versiyon 2

IFS Küresel Pazarlar - Gıda, perakendeciler ve endüstri markalı gıda ürünleri için standartlaştırılmış bir gıda güvenliği değerlendirme programıdır. Program, "küçük ve/veya daha az gelişmiş işletmeleri" gıda güvenliği yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde ve IFS Gıda Standardının uygulanmasına yönelik ilk adımın atılmasında desteklemeyi amaçlamaktadır.

KAPSAM

 • Program, kademeli olarak sürekli iyileştirme sürecini ve tam bir gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak için farklı Seviye kontrol listeleri ve değerlendirme protokolü içerir.
 • Nihai hedef, belirli bir süre içinde IFS Gıda sertifikasına ulaşmak olabilir.
 • Program, tanımlanmış bir zaman dilimi içinde yerine getirilmesi gereken iki farklı Seviye kontrol listesinden oluşmaktadır.

1. Temel Seviye Gereksinimleri

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Ürünün Serbest Bırakılması, İzlenebilirlik, Gıda Güvenliği Olay Yönetimi, Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü, Düzeltici Faaliyet dahil olmak üzere Spesifikasyonlar
 • İyi Üretim Uygulamaları
 • Kişisel Hijyen, Tesis Ortamı, Temizlik ve Dezenfeksiyon, Ürün Kontaminasyon Kontrolü, Haşere Kontrolü, Su Kalitesi
 • Gıda Tehlikelerinin Kontrolü
 • Gıda Tehlikelerinin Kontrolü - Genel ve Spesifik, Alerjenlerin Kontrolü

2. Orta Seviye Gereksinimleri

 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Ürünün Serbest Bırakılması, İzlenebilirlik, Gıda Güvenliği Olay Yönetimi, Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü, Düzeltici Faaliyet dahil olmak üzere Spesifikasyonlar
 • İyi Üretim Uygulamaları
 • Tesis ve Ekipman Bakımı, Personel Tesisleri, Atık Yönetimi, Depolama ve Taşıma
 • HACCP ve Ek Gereklilikler
 • HACCP, Gıda Savunması
 • IFS Gıda Belgelendirme
×