Sağlıklı gıda ile mutlu aileler

GLOBALG.A.P., lezzetli, sağlıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir mahsul, hayvancılık ve su ürünleri üretimi için tüm üreticilerin yanındadır.
AGFOCERT olarak GLOBALG.A.P. belgelendirme hizmetlerini aşağıdaki kapsamlarda gerçekleştiriyoruz.
 • Meyve Sebze (FV)
 • Kombine Edilebilir Ürünler (Tarla Bitkileri) (CC)
 • Çiçekler ve Süs Bitkileri
 • Deniz Ürünleri
 • Karma Yem Üretimi (CFM)
 • Gözetim Zinciri (CoC)

ISO/IEC 17065 standardına göre akredite bir belgelendirme kuruluşu olarak iki farklı akreditasyon ile aşağıdaki GLOBALG.A.P. belgelendirme hizmetlerini sunmaktayız. GRASP akredite olmayan modül olarak kabul edilir.

 • Mevcut kapsamlarımız aşağıdaki gibidir:
 • Yaş Meyve ve Sebze FV, (UMS)
 • Tarla Bitkileri CC, (IAS)
 • Çiçekler ve Süs Bitkileri FO, (IAS)
 • Bitki Çoğaltma Malzemeleri PPM, (IAS)
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği AQ, (IAS, TÜRKAK)
 • Sorumluluk zinciri CoC (IAS, TÜRKAK)
 • Karma Yem Üretimi CFM (IAS, TÜRKAK)
 • GRASP – Akreditasyon modülü

Entegre Çiftlik Güvencesine Modüler Bir Yaklaşım

Entegre Çiftlik Güvence Standardı (IFA) olarak da bilinen GLOBALG.A.P. Sertifikası, tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvancılık ve bahçecilik üretimine yönelik İyi Tarım Uygulamalarını kapsamaktadır. Ayrıca Gözetim Zinciri ve Karma Yem Üretimi gibi gıda üretim ve tedarik zincirinin ek yönlerini de kapsamaktadır.

IFA standardı kapsamlı bir paydaş katılımı ve istişare süreci ile revize edilmiş ve V5 Temmuz 2015’te bir yıllık dönüşüm süresi ile yayınlanmıştır. Bu, V5’in 2016 yılında zorunlu hale geldiği anlamına gelmektedir.

GLOBALG.A.P. IFA Standardı V5, üreticilerin tek bir denetimde çeşitli alt kapsamlar için sertifika almalarını sağlayan bir modül sistemi üzerine kurulmuştur. Şunlardan oluşur:

 • Genel Yönetmelikler: Bunlar, CPCC’nin başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik kriterleri ortaya koymanın yanı sıra standardın doğrulanması ve düzenlenmesi için kılavuz ilkeler belirler.
 • Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri (CPCC): Bunlar, GLOBALG.A.P. tarafından istenen kalite standardına ulaşmak için gerekenleri açıkça tanımlar.

Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri (CPCC ) de modüler tabanlı olup şunlardan oluşmaktadır:

 • Tüm Çiftlik Temel Modülü: Bu modül tüm standartların temelini oluşturur ve tüm üreticilerin sertifika almak için öncelikle uyması gereken tüm gereklilikleri içerir.
 • Kapsam Modülü: Bu modül, farklı gıda üretim sektörlerine göre net kriterler tanımlar. GLOBALG.A.P. 3 alanı kapsamaktadır: Bitkisel Ürünler, Hayvancılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği.
 • Alt Kapsam Modülü: Bu CPCC, belirli bir ürün veya gıda üretim ve tedarik zincirinin farklı bir yönü için tüm gereklilikleri kapsar.

Sertifika almak için üreticilerin kendi alt kapsamlarıyla ilgili tüm CPCC’ye uymaları gerekmektedir. Örneğin, bir çilek yetiştiricisinin GLOBALG.A.P. IFA Meyve ve Sebze Standart Sertifikası alabilmesi için Tüm Çiftlik Bazlı CPCC, Mahsuller Standart CPCC ve Meyve ve Sebzeler CPCC’ye uyması gerekir.

GLOBALG.A.P. ayrıca üreticilerin çiftliklerini daha iyi hazırlamalarına ve bir belgelendirme kuruluşu denetçisi denetim veya teftiş gerçekleştirmeden önce gerekli değişiklikleri yapmalarına yardımcı olmak amacıyla her modül için kontrol listeleri sunmaktadır.

Sertifikasyon Seçenekleri:

Seçenek 1 (İsteğe bağlı Kalite Yönetim Sistemi olan veya olmayan tek üretici)

Seçenek 2 (Zorunlu Kalite Yönetim Sistemine sahip birden fazla üretici)

×