AGFO-Management Systems Logo

Yetkin ve deneyimli baş denetçiler
ile katma değerli yönetim sistemi sertifikaları

Kendi akreditasyonumuzla çok çeşitli yönetim sistemi sertifikaları veriyoruz.

Ayrıca tüm bu standartlar için Exemplar GLOBAL onaylı Baş Denetçi kursları da veriyoruz.

Business concept. Business people discussing the charts and graphs showing the results of their successful teamwork. Selective focus.

ISO 9001:2015

ISO 9001, dünyanın en gelişmiş ve en iyi bilinen standartlarından biridir. ISO 9001:2015, bir kuruluş aşağıdakileri yaptığında kalite yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir:

 • müşteri ve geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğini göstermesi ve
 • sistemin iyileştirilmesine yönelik süreçler ve müşteriye uygunluk güvencesi ile geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikler de dahil olmak üzere sistemin etkin bir şekilde uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlamaktadır.
 • ISO 9001:2015'in tüm gereksinimleri geneldir ve türüne veya boyutuna veya sağladığı ürün ve hizmetlere bakılmaksızın herhangi bir kuruluş için geçerli olması amaçlanmıştır.
Antipasto platter with ham, prosciutto, salami, blue cheese, mozzarella with pesto and olives on a wooden background.

ISO 22000:2018

 • Boyutları veya ürünleri ne olursa olsun, tüm gıda üreticileri ürünlerinin güvenliğini ve tüketicilerinin refahını yönetme sorumluluğuna sahiptir. Iso 22000 bu yüzden var.
 • Güvensiz gıdanın sonuçları ciddi olabilir. ISO'nun gıda güvenliği yönetim standartları, kuruluşların gıda güvenliği tehlikelerini belirlemelerine ve kontrol etmelerine yardımcı olurken, iso 9001 gibi diğer ISO yönetim standartlarıyla birlikte çalışır.
 • Her tür üretici için geçerli olan ISO 22000, küresel gıda tedarik zinciri içinde bir güvence katmanı sağlayarak ürünlerin sınırları aşmasına yardımcı oluyor ve insanlara güvenebilecekleri yiyecekleri getiriyor.

 

environment Earth Day In the hands of trees growing seedlings. Bokeh green Background Female hand holding tree on nature field grass Forest conservation concept

ISO 14001:2015

 • ISO 14001, çevre yönetim sistemi kriterlerini belirler ve bu kriterlere göre sertifikalandırılabilir.
 • Bir şirketin veya kuruluşun etkili bir çevre yönetim sistemi kurmak için izleyebileceği bir çerçeveyi haritalar.
 • Faaliyeti veya sektörü ne olursa olsun her türlü kuruluş için tasarlanan bu şirket, şirket yönetimine ve çalışanlarına ve dış paydaşlara çevresel etkinin ölçüldüğüne ve geliştirildiğine dair güvence sağlayabilir.
 • ISO 14000 standartlar ailesi, ISO Teknik Komitesi ISO/TC 207 ve çeşitli alt komiteleri tarafından geliştirilmiştir. Seride yayınlanan standartların tam listesi için standart kataloglarına bakın.
 • ISO 14001, çevre sistemleriyle ilgili kullanım kılavuzu ile gereksinimler sağlar. Ailedeki diğer standartlar, denetimler, iletişim, etiketleme ve yaşam döngüsü analizi gibi belirli yaklaşımların yanı sıra iklim değişikliği gibi çevresel zorluklara odaklanmaktadır.
Young male handyman with safety earphones

ISO 45001:2018

 • Çalışan güvenliğini artırma, işyeri risklerini azaltma ve daha iyi, daha güvenli çalışma koşulları yaratma konusunda ciddi olan kuruluşlar için ISO 45001 vardır.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, her gün 7.600'den fazla insan işle ilgili kazalardan veya hastalıklardan ölüyor.
 • Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan bir ISO komitesi, her yıl yaklaşık üç milyon hayat kurtarma potansiyeline sahip bir Uluslararası Standart geliştirmek için çalışmaya başladı. Diğer ISO yönetim sistemlerine benzer şekilde yapılandırılmış olan yaklaşım, ISO 14001 veya ISO 9001 gibi standartların kullanıcılarına tanıdık gelecektir.
 • ISO 45001, OHSAS 18001, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO-İsG Yönergeleri, çeşitli ulusal standartlar ve ILO'nun uluslararası çalışma standartları ve sözleşmeleri gibi bu alandaki önceki uluslararası standartların başarısını esas almaktadır.

 

Concept business analytics, data center or hosting server room background. Computer storage workstation. 3d isometric illustration.

ISO 27001:2013

Günümüzde sadece çalışanları ile değil, müşterileri, iş ortakları ve hissedarları ile de tanımlanan kurumlarda bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği konusunda güven ortamının oluşturulması stratejik önem taşımaktadır.

 • Bilgi güvenliğinin sağlanması, teknolojik çözümlerle birlikte sağlam bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması ile mümkündür. Etkin bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması için hazırlanmış bir standarttır.

BT alanında aşağıdaki sertifikaları sağlıyoruz:

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri - ISO/IEC 27001:2013
 • Güvenlik Teknikleri - Gizlilik Bilgileri için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002'ye Uzantı
 • Yönetim - Gereksinimler ve Yönergeler - ISO/IEC 27701:2019
 • Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 1: Hizmet Yönetim SistemiGereklilikler - ISO/IEC 20000-1: 2011 ve ISO/IEC 20000-1: 2018
Sun setting behind the silhouette of electricity pylons

ISO 50001:2018

 • Etkilerini ele almaya, kaynakları korumaya ve verimli enerji yönetimi yoluyla alt çizgiyi iyileştirmeye kararlı kuruluşlar için ISO 50001 ISO tarafından geliştirilmiştir.
 • Tüm sektörlerdeki kuruluşları desteklemek için tasarlanan bu ISO standardı, bir enerji yönetim sisteminin (EnMS) geliştirilmesi yoluyla enerji kullanımını iyileştirmenin pratik bir yolunu sunar.
 • ISO 50001, ISO 9001 veya ISO 14001 gibi diğer iyi bilinen standartlar için de kullanılan sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Bu, kuruluşların enerji yönetimini kalite ve çevre yönetimini iyileştirmeye yönelik genel çabalarına entegre etmelerini kolaylaştırır.

 

Cropped view of businesswomen reading document. Closeup shot of female finger pointing at page. Business concept

ISO 22301:2019

 • Acil durum planlaması ve felaket kurtarma, 1980'lerde ve 1990'ların başında işletmeleri etkileyen doğal afetlere ve terörizme karşı büyük ölçüde bilgi teknolojisinin yönlendirdiği yanıtlardı.
 • Hükümetler ve düzenleyiciler, yıkıcı olayların toplum üzerindeki etkilerini hafifletmede iş sürekliliğinin rolünü anlamaya başladıkça, kilit oyuncuların uygun iş sürekliliği düzenlemelerine sahip olduklarına dair giderek daha fazla güvence elde etmeye çalıştılar.
 • Benzer şekilde, işletmeler de birbirlerine olan bağımlılıklarının farkına vardılar ve önemli tedarikçilerin ve ortakların, olaylar meydana gelse bile temel ürün ve hizmetleri sağlamaya devam edeceğine dair güvence aradılar.
 • Bu nedenle, BCM'de tanınmış bir iyi uygulama ölçütüne ihtiyaç duyulmuştur ve bu konuyu ele almak için Avustralya, Singapur, Birleşik Krallık (BK) ve ABD'den olanlar da dahil olmak üzere çeşitli ulusal standartlar aranmıştır. Birleşik Krallık'ta, kuruluşların ilk kez akredite sertifika alabilecekleri bir yönetim sistemleri standardı sağlamak için BS 25999 tanıtıldı.
2204

ISO 46001:2019

 • Dünyanın bazı bölgeleri tatlı su ile 'kaynaşır'ken, diğerleri ciddi kuraklıkla karşı karşıyadır. Dahası, geri kalanı denizde veya buzullarda veya kar alanlarında donmuş olduğu için, dünyadaki tatlı suyun sadece bir kısmı bizim için kullanılabilir ve içilebilir durumdadır.
 • Dünya nüfusu bu sınırlı arz üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, elimizdekilerle daha verimli olmak tek çözümümüz. Yardımcı olmak için yeni bir Uluslararası Standart yayınlandı.
 • Su, dünyanın birçok yerinde kıt bir meta haline geliyor. Sebepler çok çeşitlidir ve iklim değişikliği önemli bir itici güçtür. Diğer önemli faktörler arasında insan tüketimi ve üretim ve çiftçilikte su yoğun yöntemlerin büyümesi yer alır.
 • Birleşmiş Milletler'e göre, son yüz yılda dünya çapında su kullanımı dünya nüfusunun iki katı arttı, bu da 2030 yılına kadar yedi yüz milyon insanın su kıtlığı nedeniyle yerinden edilebileceği anlamına geliyor).
medicaltou2

ISO 22525:2020

 • ISO 22525, Turizm ve ilgili hizmetler - Sağlık turizmi - Hizmet gereksinimleri.
 • Dizden burun ameliyatına kadar, küresel medikal turizm pazarı birkaç yıldır yükselişte.
 • Yalnızca 2019'da 44,8 milyar ABD doları 1'lik bir pazar büyüklüğü değerine sahipti.
 • Koronavirüs pandemisi pazar payını kesinlikle etkileyecek olsa da sektör analistleri uzun vadede iyi bir büyüme öngörüyor.
hotel1

ISO 22483:2020

 • ISO 22483, otel rezervasyonlarında tahmin işini ortadan kaldıran yepyeni bir standarttır.
 • Bazıları giriş yapmaktansa seyahat etmenin daha iyi olduğunu söylüyorlar ve beklentilerinizin altında kalan bir otelde bir yolculuğu bitirdiyseniz, buna pekâlâ katılabilirsiniz.
 • Otellere verilen yıldız sayısının ülkeler arasında neden bu kadar değişebildiğini merak eden her dünya gezgini için yeni bir Uluslararası Standart var.
 • 2020'de yayınlanan ISO 22483, Turizm ve ilgili hizmetler - Oteller - Hizmet gereksinimleri, ISO'nun turizm ve ilgili hizmetler teknik komitesindeki uzmanlar grubu tarafından geliştirildi.
Bribery and anti corruption concept. Man refusing from money

ISO 37001:2016

 • Şeffaflık ve güven, herhangi bir kuruluşun güvenilirliğinin yapı taşlarıdır. Hiçbir şey etkili kurumları ve adil işi rüşvetten daha fazla baltalayamaz, bu yüzden ISO 37001 vardır.
 • Bu, her türden kuruluşun bir rüşvetle mücadele politikası benimseyerek rüşveti önlemesine, tespit etmesine ve ele almasına, rüşvetle mücadele uyumluluğunu denetlemek üzere bir kişi atamasına, projelerde ve iş ortaklarına ilişkin eğitim, risk değerlendirmeleri ve durum tespiti, finansal ve ticari kontroller ve raporlama ve soruşturma prosedürlerinin oluşturulması.
 • Her yıl bir trilyon doları aşan kirli paraya dönüşen yıkıcı bir suç faaliyetini ele almanın dünya çapında tanınan bir yolunu sunan ISO 37001, dünyanın en yıkıcı ve zorlu sorunlarından birini doğrudan ele alır ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak için kararlı bir yaklaşım sergiler.
event2

ISO 20121:2014

 • Türü veya boyutu ne olursa olsun, etkinliğinizi ISO 20121 ile daha sürdürülebilir hale getirebilirsiniz.
 • Etkinlikler kaynaklara, topluma ve çevreye ağır bir zarar verir ve çoğu zaman önemli miktarda atık üretir.
 • Bu Uluslararası Standart, daha sorumlu tüketimi teşvik etmenin yanı sıra, yerel altyapı ve kamu hizmetleri üzerindeki yükü hafifletmek ve etkinliklerin düzenlendiği topluluklardaki çatışma potansiyelini azaltmak için geliştirilmiştir.

Merkez adresimiz
Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Cad. No: 414  Gedik İş Merkezi A Blok D: 43 Maltepe
+90-216-599 02 75 (Landline)
+90-216-599 02 76 (Fax)

Whatsapp ve mobil hatlarımız : 
Sertifikasyon Talepleriniz
Eğitim Talepleriniz
Geri besleme ve şikayetler (Sadece whatsapp hattıdır.)

Vergi bilgileri
AGFO Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Cad. No: 414  Gedik İş Merkezi A Blok D: 43 Maltepe Istanbul
Vergi dairesi / Vergi Numarası :  İstanbul, Küçükyalı / 0680674446