ISO 45001

 

AGFO Cert olarak OHSAS 18001 belgelendirmelerini JAS-ANZ akreditasyonlu kuruluşlar ile gerçekleştirmekteyiz.

Ekibimizde son derece tecrübeli baş tetkik görevlileri ile bu hizmeti vermekteyiz.

OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.OHSAS 18001 ; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standartlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

ohsas

OHSAS 18001 Standartı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler ve Tarifler
4.ISG Yönetim Sistemi Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 ISG Politikası
4.3 Planlama
4.4 Uygulama ve Çalıştırma
4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

 

OHSAS 18001 Standartı

OHSAS18001: İş Sağlığı ve Güvenliği  Değerlendirme Serisi-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu
OHSAS 18002: Is Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-OHSAS 18001 Uygulama Rehberi

NEDEN OHSAS 18001 

1. Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine göre avantaj sağlaması öne geçmesi,
2. Kârlılığı arttırmak,
3. ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
4. Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
5. Motivasyon ve katılımı arttırmak,
6. Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
7. Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak,
8. Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan ISG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Construction site

Yorum yapın