Yönetim ve Kadromuz

 

 

15036179_10154194493592857_2084327029174486642_n Cemal Gürkan Kara (Genel Müdür, Baş Denetçi, Gıda Mühendisi M.Sc.)
ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünde lisans, Marmara Üniversitesinde Toplam Kalite Yönetimi konusunda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan Cemal G. Kara, bir çok işletmede görev almış ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur.Uzmanımız, çeşitli belgelendirme kuruluşlarına bağlı olarak yüzlerce kuruluşun ISO 9000 , ISO 10002, ISO 14001, ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000 ve HACCP belgelendirme tetkiklerini gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda AGFOCERT ‘in yönetici ortağıdır.Şu an ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002, ISO 22000, FSSC 22000, BRC ve IFS Baş Tetkikçisidir.
Esra Kara (Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe ve Finans Müdürü)
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Esra Kara . Otomotiv , turizm , bankacılık ve ticaret firmalarında çalışmış olan Esra Kara 2005 yılında bu yana AGFO’da çeşitli görevlerde bulunmuştur. Diğer idari sorumluluklarının yanı sıra ISO/IEC 17021 standardına göre kalite sistem oluşturma çalışmasını yönetmektedir.
Yahya Emin Demirci (Ziraat Yüksek Mühendisi, Kalite Müdürü, GLOBALGAP Program Müdür Yardımcısı)
Ziraat Mühendisliği, Bitki Koruma Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Bioyoloji ve Genetik Anabilim Dalında tamamlamıştır.
Eğitim süresince bir yandan da çeşitli Ekolojik Yaşam, Organik Tarım, Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik koruma ve izleme projelerinde görev yapmıştır.
Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, GlobalG.A.P. Bitkisel Üretim (Seçenek1 ve Seçenek2), GRASP, SA8000, ASC, MSC CoC, ISO9001, ISO22000, ISO14001, ISO45001 gibi belgelendirme programlarında ve standartlarda denetçilik yetkisine sahiptir. Atandığı kapsama bağlı olarak AGFOCERT denetim veya sertifikasyon ekibinde yer almaktadır. ISO/IEC 17065 ve ISO/IEC 17025 deneyimiyle AGFOCERT’in kalite müdürlüğü görevini de sürdürmektedir.Ayrıca , GLOBALGAP Bitkisel Üretim meyve ve sebze, tarla bitkileri, çiçekçilik ve süs bitkileri, bitki çoğaltım materyalleri ve çay ; Tesco Nurture Choice konularında dahili eğitimci yetkisine sahiptir.Hobi olarak yaptığı doğa ve tür gözlemlerinin yanısıra Resimli Türkiye Florası çalışma grubuna bilimsel bitki ressamı olarak da destek vermektedir.
MK Chang (AGFOCERT Bölge Koordinatörü – Taywan) MK Chang, Taywan’daki AGFOCERT’in başıdır ve Asya’daki AGFOCERT sertifikasyon işinin koordinasyonundan sorumludur. Şu anda, Taywan’daki GGAP belgelendirmelerinin % 90’ı onun tarafından koordine edilmiştir.  Bu belgelendirmeler , su ürünleri yetiştiriciliği, yem fabrikaları ve sebze ve meyve çiftliklerini kapsamaktadır. Aynı zamanda bir ISO9001 ve ISO 22000 denetçisidir.
 cagdascelik-s
Çağdaş Çelik – GLOBAL.G.A.P. , ASC ve MSC CoC Program Müdürü V.
4 yıldan fazla iş tecrübesine sahip bir su ürünleri mühendisidir.Şirketimizde Mayıs 2016 tarihinden itibaren GLOBALGAP , ASC ve MSC programlarının yöneticiliğini yürütmektedir.Aynı zamanda AGFOLAB’ın kuruluş aşamasında Bentik Fauna ve su ürünleri çiftliklerinde su besin analizleri konusunu yürütmüştür. GLOBALGAP  KYS , Karma Yem ve CoC Denetçisi, Su Ürünleri Kontrolörü ve Denetçisidir. GRASP değerlendiricisidir. AGFOCERT’in GLOBALGAP Su Ürünleri ve Karma Dahili Eğitimcisidir.
 
Pelin Öge (Genel Müdür Asistanı- Gıda Mühendisi)
Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunudur. Beş yıllık üretim ağırlıklı  mesleki deneyiminin yanısıra, Laboratuar, Satış Strateji Uzmanlığı gibi farklı alanlarda da kendini geliştirmiş bir Gıda Mühendisidir.ISO 14001, ISO 45001, BRC v8.0 baş denetçilik sertifikaları ile birlikte AGFOCERT denetim süreçlerine destek vererek, planlama bölümünden sorumludur.Ayrıca AGFOCERT iç ve dış iletişim süreçlerinin yönetiminde Genel Müdür’e yardımcı olmaktadır.Eski milli yüzücü olup masa tenisinde dereceleri bulunmaktadır.   Amatör olarak tiyatro, müzik, doğa gezileri ve kampçılık gibi aktiviteler gerçekleştirmektedir.
Zahid Enes Arslan (Su Ürünleri Mühendisi – M.Sc.)Çeşitli su ürünleri çiftliklerinden çalıştıktan sonra 2018 yılında AGFO’da çalışmaya başlamıştır.  ASC ve GLOBALGAP denetçisidir. Su ürünleri alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.
BD-3 Bülent Dokuzluoğlu (Su Ürünleri Sertifikeri, Baş Denetçi)
Bülent Dokuzluoğlu ilk, orta ve Lise öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olmuştur.
AGFOCERT’in Su Ürünleri Sertifikasyon Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda su ürünleri dahili eğitimci belgesi bulunmaktadır.
Aynı zamanda ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ve BRC konularında baş denetim görevlisidir.
Osman İşçimen (GLOBALGAP Bitkileri Sertifikasyonu KYS Denetçi, Kontrolör ve Sertifikeri)
Tarım sektöründe 10 yıldan fazla iş tecrübesi olan deneyimli bir Ziraat Mühendisidir. Meyve ve sebze , tarla bitkileri, bitki çoğaltım materyalleri, çiçek ve süs bitkileri konularında dahili eğitimci yetkisi vardır. GLOBALGAP bitkisel üretim KYS denetçi, kontrolör, sertifiker ve dahili eğitimcisidir.