FSSC 22000

FSSC 22000 nedir ?

FSSC 22000 ise ISO 22000, ISO 22002-1 şartlarına ilaveten GFSI'ın bazı isteklerini gerçekleştirebilmek için eklenen bazı FSSC ilave şartlarından oluşmaktadır. FSSC 22000 aynı BRC , IFS ve GLOBALG.A.P. gibi GFSI onaylı bir belgelendirme programıdır. Akreditasyonı ISO/IEC 17021 standardına göre gerçekleştirilmektedir.

Kısaca :

FSSC 22000 = ISO 22000 + ISO 22002-1 + FSSC'nin ilave GFSI şartları

ISO 22002-1 nedir ?

Daha sonra ISO tarafından PAS 220 spesifikasyonu ile bire bir içerikle ISO 22002-1 standardı yayınlanmıştır. FSSC 22000 standardına önce PAS 220,  ISO 22000 ile birlikte temel teşkil ederken, PAS 220'nin yürürlükten kaldırılması sonucu ISO 22002-1, PAS 220 'nin yerini almıştır.

 

PAS 220/ISO 22002-1 belgelendirmesi nasıl yapılır?

PAS 220/ISO 22002-1, bir klavuz standart olduğu için tek başına belgelendirilmesi yapilmiyor. Ancak ISO 22000 standardına ek olarak kullanılarak FSSC 22000 (food safety system certification) adı ile belgelendiriliyor.

PAS 220 / ISO 22002-1 Standardının İçeriği

 • Kuruluş altyapısı, çalışma alanları ve personele ait alanlar
 • Su, enerji vb. diğer yardımcı malzemelerin tedariki
 • Atıklar ve çöpler gibi diğer üretim destek basamakları
 • Ekipman yapısı, ekipman temizliği ve bakım
 • Satınalma ve girdi yönetimi
 • Temizlik ve dezenfeksiyon
 • Haşere kontrol
 • Personel hijyeni
 • Yeniden işleme
 • Ürün geri çağırma prosedürleri
 • Depolama
 • Gıda etiketleme bilgileri ve tüketicinin bilgilendirilmesi
 • Gıda terörü ve sabotaj yönetimi

FSSC 22000 tarihçesi

2005 yılında ISO 22000'i yayınlayan ISO, ISO 22000'in kabul görmesini arttırmaya ve gıda üreticisi paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yönelik olarak çalışmalara başladı. Bu süreçte ihtiyaç duyulan ön koşul programlarının geliştirilmesinin sponsorluğunu Yiyecek ve İçecek Endüstrileri Konfederasyonu üstlendi.

Ön koşul programlarının taslaklarının oluşturulması, dünyanın en büyük gıda şirketlerinin temsilcileri tarafından üstlenildi. Bu şirketler arasında Kraft, Danone, Nestle, Unilever, General Mills ve McDonald's da bulunuyor. İşbirliği içinde gerçekleştirilen bu çaba, büyüklüğü ve karmaşıklığı söz konusu olmaksızın tüm üretici ve gıda işleme kuruluşlarına uygulanabilen PAS 220:2008'in doğmasını sağladı. Gıda üretim sektöründe, depolama kuralları, geri işleme, gıda savunması ve biyoterörizm gibi genellikle gözden kaçırılan önemli unsurları kapsayan PAS 220, ISO 22000'i ciddi oranda güçlendirdi. Daha sonra PAS 220 standardı iptal edilerek yerine birebir içerikle ISO 22002-1 standardı yürürlüğe girdi.

FSSC 22000 standardı , ISO 22000 gibi tüm gıda zincirine uygulanabilir değildir. ISO 22000 mesela mutfaklara , tarımsal işletmelere, gıda makinası üreten firmalara uygulanabilirken FSSC sadece gıda sektöründen kuruluşlara uygulanabiliyor. Yani oteller maalesef FSSC 22000 belgelendirmesine sahip olamiyor.

FSSC 22000 23 Şubat 2010 tarihinde Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tam tanınırlık kazandı. FSSC 22000 Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tanınan 6. standarttır.

PAS220-crp