GLOBALG.A.P.

Sağlıklı gıdalarla beslenen mutlu aileler

Lezzetle yenilen, sağlıklı, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin üretimi için GLOBALG.A.P. tüm üreticilerin yanında.

Biz AGFOCERT olarak GlobalG.A.P. hizmetlerimizi aşağıdaki kapsamlarda gerçekleştiriyoruz.

GLOBALGAP NEDİR?

Ülkemiz son yıllarda bahçe ürünleri ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum, Türk bahçe ürünlerinin imajını olumsuz bir şekilde etkilemekte ve ülkemizin gelişmiş Avrupa ülkelerine bahçe ürünleri satabilmesini zorlaştırmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeci kuruluşlar, kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketimini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemişlerdir.

GLOBALGAP, Avrupa perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu'nun (EUREP: Euro Retailer Produce Working Group), İyi Tarım Uygulamaları (''GAP: Good Agriculture Practice) protokolüdür. GLOBALGAP protokolüne ilişkin çalışmaların yapılabilmesi için aynı adla 1999 yılında , kar amacı gütmeyen merkezi Almanya'da olan özel bir dernek kurulmuştur.

GLOBALGAP, Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Önleme Analizi (HACCP) , Zararlılarla Entegre Mücadele (IPM: Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (ICM: Integrated Crop Management) ilkelerini baz alarak, çiftçilikle ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini destekler. GLOBALGAP sertifikası alan bir ürünün:

  • İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
  • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
  • Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
  • Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yapıldığının belgelenmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki GLOBALG.A.P. kapsamlarında ISO/IEC 17065 standardına göre akredite bir belgelendirme kuruluşuyuz. GRASP akreditesiz bir modül olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda da GLOBALG.A.P.'ten onaylıyız.

Şu anki kapsamlarımız aşağıdaki şekildedir:

 • Yaş Meyve Sebze FV , (IAS)
 • Tarla Bitkileri CC, (IAS)
 • Çiçek ve Süs Bitkileri FO, (IAS)
 • Bitki Çoğaltım Malzemeleri PPM, (IAS)
 • Su Ürünleri  AQ, (IAS, TÜRKAK)
 • Sorumluluk zinciri CoC (IAS, TÜRKAK)
 • Karma Yem Üretimi CFM (IAS, TÜRKAK)
 • GRASP  - Akreditasyonsuz modül

Global G.A.P. standardı tüketicilere tükettikleri gıdaların arazideki üretiminden başlayarak,

•  mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zararlı olmadığından,

•  üretimleri esnasında çevreye ve doğal dengeye zarar verilmediğinden,

•  yasal şartlara uygun olarak üretildiğinden ve

•  üretimde görev alan kişilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olmak istemektedirler. Üreticiler toplam 4 farklı seçenekle dahil olabilirler ancak en çok kullanılan yöntemler olan seçenek 1 ve seçenek 2 dir.

Seçenek 1 : Bireysel üreticiler için kullanılan GlobalG.A.P. modeli olup. Üretici kendi sertifikasına sahip olmakta ve ürünlerini bu sertifika ile dilediği gibi satmaktadır. Üretici ürünlerinin hasat tarihlerine ve risk durumuna göre belirlenen günlerde kontrol edilerek belgelendirilir.

Seçenek 2:  Bu seçenekte ise bir grup sertifikasyonu söz konusudur. Anlaşmalı olduğu üretici grubundan ürünlerini alarak kendi adına satan şirket kooperatif, üretici birliği yada ticari faaliyeti mümkün başka tüzel kişilikler için uygulanan seçenektir. Bu seçenekte üreticiler gruba verilen sertifika ekinde listelenmekte GlobalG.A.P. veri tabanına girilmekte ve ürünleri sertifikalı ürün statüsünde değerlendirilmektedir. Çatı kuruluş oluşturduğu Kalite Yönetim Sistemi ve kendi iç denetçi ve kontrolörleri ile üreticilerini denetlemekte ve GlobalG.A.P. onaylı bir Sertifikasyon Kuruluşu Tarafından denetlenmektedir. Ancak üreticiler ürünlerini bu çatı kuruluştan (şirket,kooperatif vb.) bağımsız olarak satamamaktadır. Bu tür belgelendirmenin bir başka avantajı ise denetim esnasında Sertifikasyon şirketinin toplam üretici sayısının ürün gruplarına göre kare kökü kadar  üreticiyi kontrol ederek ve tüzel kişiliğin Kalite Yönetim sisteminin işlerliğini denetleyerek, belgelendirme yapmasıdır. Bu durum büyük gruplar için uygulama kolaylığı ve maliyet avantajı oluşturmaktadır.

Şu an standardın 5.2 versiyonu güncel olarak kullanımdadır.

Başvuru Adımları ve Dokümanları ile ilgili aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

http://agfocert.com/tr/globalg-a-p-2/globalg-a-p-belgelendirme-adimlari/

 

Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Cad. No: 414  
Gedik İş Merkezi A Blok D: 43 Maltepe
+90-216-599 0 275 (Genel)
+90-216-599 0 675 (Muhasebe)
+90-216-599 0 775 (Şikayet ve İtirazlar)
+90-216-599 0 276 (Faks)


Yorum yapın