Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği hayatımızın en vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. Bu konuda gıda sektörü ve perakendecilerin deneyimlerinden oldukça güçlü standartlar geliştirilmiştir. AGFOCERT olarak aşağıdaki başlıklarda kendi denetçilerimizle hizmetler veriyoruz.

Gıda Güvenliğini sağlamak için

 

  • İkincil gıda üretiminde ise BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001 kapsamlarımda gıda sektörüne hizmetler veriyoruz.

IFS Expand

IFS Gıda belgelendirme hizmetini İtalyan akreditasyonlu bir kuruluşla işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Denetimler AGFOCERT denetçileri tarafından gerçekleştirilirken , belgelendirme kararı bu İtalyan belgelendirme kuruluşu tarafından verilerek belge düzenleniyor. Oldukça geniş bir kapsamla IFS denetimlerini gerçekleştirebiliyoruz.  Ayrıca 4. denetim sınırlaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sınırlama nedeniyle kiralama yöntemi ile başka belgelendirme firmaları ile işbirliği yaparak denetçi istihdam edebiliyoruz.

IFS belgesi almak için kuruluşların IFS’in yayınlamış olduğu güncel standardı alıp , şartlarını yerine getirip daha sonra da bir belgelendirme kuruluşu ile anlaşması gerekiyor.

IFS belgesi alım şartları nedir diye sorduğumuzda . Çok iyi uygulanmış bir ISO 22000 sisteminin üzerine IFS’in ilave ön koşul programlarını uygulamanın önemli olduğunu görürüz.  Ayrıca IFS  belgesi almak için sadece bir gıda güvenliği sistemi uygulamak yetmez. Bir kalite ve miktar kontrolü sistemi de devreye alınmalıdır.

•Yüksek seviye ve giriş seviyesi altında 2 farklı belge seviyesi bulunur

•IFS Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya gibi kıta Avrupa’sının önemli ülkeleri tarafından desteklenmektedir.

IFS Gıda (IFS Food) Fransız FCD ve Alman HDE gruplarının bir araya gelerek oluşturdukları IFS standardı bu ülkelere gıda ürünlerini satabilmenin anahtarlarından biri haline gelmiştir. Son olarak İtalyan perakendecileri de bu zincire dahil olmuşlardır.

IFS Gıda (IFS Food) Auchan, Rewe, Ahold, Delhaize, Carrefour ve Metro gibi çok büyük zincirler bu standardı destekleyen ana organizasyonlardır.

BRC Expand

BRC Gıda belgelendirme hizmetini Accredia akreditasyonlu İtalyan bir belgelendirme kuruluşu ile işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Denetimler AGFOCERT denetçileri tarafından gerçekleştirilirken , belgelendirme kararı bu kuruluş tarafından veriliyor.

BRC genellikle Britanya kökenli kuruluşlar tarafından talep edilirken. IFS kıta Avrupasındaki alıcılardan ilgi görmektedir. Şayet ürünlerinizi Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz , Hollanda , Belçika gibi ülkelere satacaksanız IFS daha yaygın olarak tercih edilmektedir.

BRC’nin izafi olarak Türkiye’de yaygın olmasının nedeni IFS’e göre daha fazla BRC denetçinin var olmasıdır. IFS de yaptığı yatırımlarla Türkiye’deki denetçi sayısını arttırma yoluna girmiştir.

Her iki belge de GFSI onayı taşımaktadır.

ISO 22000 Expand

AGFOCERT yetenekli ve sektörel tecrübeleri yüksek ISO 220000 denetçileri ile hizmetinizdedir. ISO 22000 hizmetlerimizi Dakks, IAS veya TURKAK akrediteli belgelendirme kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Belgelendirme kararı bu belgelendirme kuruluşları tarafından alınmaktadır.

ISO 22000 

ISO 22000 standardı ISO tarafından 2005 yılında tarladan çatala ilkesi ile hazırlanarak ve geniş bir kabul görerek yayınlandı. Belgelendirme kuruluşları tarafından 2005 yılının sonlarından bu yana ISO 22000 belgelendirmesi yapılmaktadır.

Standardın 2018 yılında revizyonu yapılmıştır. Artık standart ISO 22000:2018 olarak anılmaktadır.

Standardı tanıyalım

Dokümantasyon şartları, yönetim sorumluluğu, kaynak yönetimi, güvenli ürün gerçekleştirme ve ölçme, analiz ve iyileştirme şartları standardın temel elemanlarıdır.

Kontrol Ön gereksinim programları (ÖGP), operasyonel ön gereksinim programları (OÖGP) ve kritik kontrol noktaları (CCP) ile sağlanır.

ISO 22000 standardı dünyada ve Türkiye’de geniş bir kabul görmüştür.

2005 yılına gelindiğinde ISO tarafından gıda zincirinde yer alan tüm halkalarda uygulanabilir ISO 9001’in proses yaklaşımına paralel, gıda güvenliği yönetim sistemleri uygulamalarını birleştirmek amacıyla ilk uluslar arası ve sertifikalandırılan ISO 22000 standardını yayınlamıştır.

Standart ilk revizyonunu 2018 yılında geçirmiş ve ISO’nun diğer yönetim sistemi standartlarıyla paralel bir yapıya bürünmüştür.

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan Iso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2018 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu Standard HCCCP’i ( Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olacak şekilde ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla eşleştirilebilir. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.

Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Cad. No: 414  Gedik İş Merkezi A Blok D: 43 Maltepe +90-216-599 0 275 (Genel) +90-216-599 0 675 (Muhasebe) +90-216-599 0 775 (Şikayet ve İtirazlar) +90-216-599 0 276 (Faks)

Gıda Belgelendirmelerinden Haberler

Yorum yapın