GLOBALGAP Genel ve Dokümanlar

Güncel GLOBALG.A.P. Resmi Dokümanları ve Kontrol Kriterleri:

Not: Tüm GLOBALG.A.P. Dokümanlarına GLOBALG.A.P. logosuna GLOBALG.A.P. sitesinden ulaşabilirsiniz.

Türkçe dokümanların bazıları çevrilmiş kontrole ihtiyaç duyulan dokümanlardır. Lütfen şüphe durumunda GLOBALG.A.P.'ın ilgili dokümanının İngilizce sürümünü tercih ediniz.

 

AGFOCERT İlgili Dokümanlar :

İlgili tüm dokümanlarımızın güncel hallerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz :

Belgelendirme prosedürümüz, iş akışımız , ücretlendirme talimatımız, logo kullanım talimatımız ve başvuru formumuz da bu dokümanlar arasında bulunmaktadır:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-jbdPKxnuzwek9Cdm1tWUVRSzA?usp=sharing

 

GLOBALG.A.P. Uygulama Adımları:

GLOBALGAP bilindiği üzere 5.2 no'lu versiyonunu yayınladı. Uygulama adımlarında değişiklik olmadı. Aşağıdaki adımlar takip edilerek GLOBALGAP belgesine sahip olunabilir.

Aşağıda hem belgelendirme aşamalarını ve ön adımlarını bulabilirsiniz :

1- Belgelendirme kapsamının doğru belirlenmesi .

2- Grup ya da bireysel belgelendirme seçeneklerine karar verilmesi.

3- İlgili soru listelerinin temin edilmesi

4- İlgili soru listesinin okunarak, mevcut durumla ilgili bir öz değerlendirme gerçekleştirilmesi

5 Uygulamanın ilgili soru listelerine göre gerçekleştirilmesi

5.1 Su Ürünleri Tabanı : A-AF-Tüm çiftlikler, AQ-Su Ürünleri Tabanı

5.2 Bitkisel Ürün Tabanlı

   5.2.1 Meyve ve Sebze : a-AF - Tüm çiftlikler, b-CB-Ürün Tabanı, c- FV-Meyve ve Sebze Tabanı

   5.2.2 Birleştirilebilir Ürünler : a-AF - Tüm çiftlikler, b-CB-Ürün Tabanı, c- CC-Birleştirilebilir Ürünler (Örneğin : Buğday, mısır, fig, arpa, yulaf vs.)

   5.2.3 Çiçek ve Süs Bitkileri : a-AF - Tüm çiftlikler, b-CB-Ürün Tabanı, c- FO-Çiçek ve Süs Bitkileri

5.3 Karma Yem Üretimi (CFM) : CFM v2.1 Soru Listesi

5.4 Sorumluluk Zinciri (CoC) : CoC Soru Listesi

6 Uygulamanın iç tektik eğitimi almış iç denetçiler denetlenmesi ve gerekiyorsa düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmelidir.

6.1 Seçenek-1 (Bireysel): Madde 5 'te belirtilen ilgili soru listelerine göre bir öz değerlendirme tamamlanmış olmalıdır.

6.2 Seçenek-2 (Grup) : Grup içindeki tüm üreticiler madde 5'te belirtilen tüm soru listelerine göre yılda en az bir kez iç denetime tabi tutulmalıdır. (Bkz. İç denetçi kriterleri için : GLOBALG.A.P. Genel Kurallar II, EK-II.1)

7 Belgelendirme Başvuru Formunun düzenlenerek AGFOCERT'e iletilmesi

8 Daha sonra Belgelendirme İş Akışı'nda anlatılan adımlar takip edilir.

GLOBALGAP'IN GELİŞİMİ

1997'de Avrupa'da lider perakendecilerin oluşturduğu bir grup, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve bu uygulamaların belgelendirilmesi konusunda çalışmalar başlatmıştır. EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) olarak adlandırılan ve başta Avrupa'nın lider perakendeci şirketleri olmak üzere, yaş meyve-sebze sektörünün bütün aşamalarında yer alan kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir grup, meyve ve sebzelerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde üretimine yol göstermek amacıyla EurepGAP adı verilen bir protokol hazırlamıştır. Bu doküman ile gıda güvenliği sisteminin temel prensiplerinden yola çıkılarak, tüm üretim aşamaları için kontrol noktaları belirlenmiş ve belirlenen kontrol noktalarına uyum kriterleri geliştirilmiştir. İyi Tarım Uygulamaları (İTU)'nın esaslarının ortaya konulduğu bu dokümanda, iyi tarım ile gıda güvenliği sistemi (HACCP) prensipleri birleştirilmiştir.

Kar amacı gütmeyen, özel bir araştırma ve eğitim enstitüsü olarak Almanya'da faaliyetlerini yürüten Euro Handelsinstitut (EHI) Şubat 2001'den itibaren EUREP'in yapılandırılmasında uluslararası sekretarya görevini üstlenmiş ve Mart 2001'de bu görevini, bir yan kuruluşu olan FoodPlus GmbH'ye devretmiştir. Şubat 2001'de EUREP'in perakendeci ve tedarikçi üyeleri, yaş meyve ve sebze sektörünü kapsamı içerisine alan bir "Konsey" ve "Teknik ve Standartlar Komitesi" kurmuşlardır. EUREPGAP dokümanlarının gözden geçirilip yenilenmesi ve güncellenmesi görevi de bu birimlere verilmiştir.

EUREPGAP, meyve ve sebzeler için sertifikasyon kurallarını ortaya koyan dokümanları 2001'de yayımlamış ve bu dokümanlar zaman içerisinde bir dizi yenileme ve güncelleme geçirmiştir. Son yenilemesi Mart 2007'de onaylanarak yürürlüğe girmiş, Temmuz 2007'de bazı revizyonlar yapıldıktan sonra Eylül 2007'de EUREPGAP'in isminin GLOBALGAP olarak değiştirilmesiyle son halini almıştır.

EUREP tarafından ilk sertifika 2001 yılında Bologna'daki bir üreticiye muz için verilmiştir. Temmuz 2007 itibariyle 80'den fazla ülkede sertifikalı üretici sayısı 69.000'e ulaşmıştır.

GLOBALGAP sertifikalı üretici sayısı ve sertifikalı ürünlerin alan olarak dağılımında İngiltere, Hollanda ve İspanya ilk üç sırayı ellerinde bulundurmaktadırlar. En fazla sertifikalandırılan ürünlerde patates ilk sırayı almakta, bunu elma ve üzüm izlemektedir.

GLOBALGAP'IN TEMEL PRENSİPLERİ

  • Yüksek gıda kalitesi sağlamak.
  • Üretim verimini yükseltmek.
  • Çevreyi korumak.
  • Doğal kaynakların kullanımını optimize etmek.
  • Geleneksel tarım yöntemleri ile mevcut en iyi teknolojiyi kombine etmek.
  • Üreticilerin, yerel halkın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek.

 

 

GLOBALGAP BELGELENDİRME SÜRECİ

1. Başvuru İşlemleri

Ürünlerini GLOBALGAP'e göre belgelendirmek isteyen üretici, öncelikle ilgili Başvuru Formu'nu kullanarak bilgilerini AGFOCERT'ye iletmelidir. Bilgiler AGFOCERT tarafından alındıktan sonra başvuru sahibi için bir teklif hazırlanacak ve başvuru sahibinin onayına sunulacaktır.

Üretici teklifi onayladıktan sonra, belgelendirilmesini istediği ürün/üretim alanı, hasat sonrası ürün işleme yapıyorsa ürün işleme sahaları ve ürünün ticaretinin gerçekleştirildiği ticari markalar ve ülkelere dair gerekli tüm bilgileri ve sistem ile ilgili oluşturduğu dokümanları tarafımıza değerlendirilmek üzere gönderir.

GLOBALGAP belgelendirmesi için, GLOBALGAP'in bir şartı olarak alt lisans sözleşmesi, üretici ve belgelendirme kuruluşu arasında karşılıklı olarak imzalanmalıdır. Bundan sonra üreticiye bir GLOBALGAP Kayıt Numarası verilir. Bu kayıt numarası üreticinin ürününün izlenebilirliğini sağlamak amacıyla GLOBALGAP veri tabanına üretici bilgileri ile birlikte işlenir.

Tüm bilgiler ve dokümanlar başvuru sahibinden eksiksiz olarak teslim alındıktan sonra AGFOCERT tarafından incelenir ve belgelendirilecek ürünlerin hasat zamanları dikkate alınarak bir denetim planı hazırlanır.

2. Denetim Süreci

Denetimler, GLOBALGAP Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterlerine uygun olarak tüm kontrol noktalarının denetlenerek üreticinin uygunluk düzeyinin belirlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Yeterli uygunluk düzeyine ulaşmış üretici, analiz sonuçlarında ürünün pazarlanacağı ülkelerde geçerli olan maksimum bitki koruma ürünü kalıntı sınırlarını aşan miktarda kalıntı tespit edilmediği takdirde GLOBALGAP belgesi almaya hak kazanır.

Yeterli uygunluk düzeyinde olmadığı tespit edilen üreticilere, uygunsuzluklarını gidermeleri için dört haftayı aşmamak kaydıyla belirli bir süre tanınır. Belgelendirmenin yapılabilmesi için, üreticinin bu süre sonuna kadar uygunsuzluklarını giderdiğini kanıtlaması gerekmektedir.

3. Belgendirme Süreci

AGFOCERT belgelendirme komitesinin denetim sonuçlarını değerlendirmesi sonucunda belgenin verilmesine herhangi bir engel görülmemesi durumunda, belgelendirme tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere ilgili ürünler için GLOBALGAP belgesi düzenlenir. Belgelerin geçerliliklerini sürdürebilmeleri için üreticinin her yıl yeniden denetlenmesi gerekmektedir.

GLOBALGAP Belgelendirme Süreci Akış Şeması , Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar için tıklayınız.