Helal belgelendirmesi

Biz AGFOCERT olarak HELAL konusunda belgelendirme hizmetlerimizi OIC-SMIIC-01:2019 standardına göre gerçekleştiriyoruz.. Bu sayfada neden böyle bir uygulama içine girdiğimizi ve AGFOCERT olarak farklılıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bilindiği gibi piyasada çok sayıda dernek ya da belgelendirme kuruluşu (BK) dini bir takım kimlikler ile aslında bir gıda uzmanlığı işi olan helal belgelendirme ve denetimlerini gerçekleştirmektedir. Aralarında da ciddi rekabet olduğu için çoğu birbirinin belgesini tanımamaktadır. Belge almak isteyen kuruluş,  tedarikçilerinin de o dernekten/BK'dan belge alması yönünde teşvik edilmekte ve bir çok durumda da diğer derneğin/BK'nın verdiği belge kabul edilmemektedir.

Kur'an'ın haram olan yiyeceklerle ilgili ayetlerini okumak için lütfen tıklayınız.

AGFOCERT olarak bizim bu konuda dikkatinize sunmak istediğimiz hususlar aşağıdaki şekildedir:

1- HELAL belgelendirmesi % 100 ürün kontrolü yapılamadığı için adı ürüne verilebilecek bir belge değildir.  Ancak HELAL için bir yönetim sistemi kurulabilir ve bu yönetim sistemi ile HELAL şartlarını sağlayacak bir alt yapınız olduğunu kanıtlarsınız. Buna biz HELAL YÖNETİM SİSTEMİ (HAYS) diyoruz.

2- Helal Yönetim Sistemi değerlendirilmesi bir uygunluk değerlendirmesi (conformity assessment) değil bir Başarı değerlendirmesi (Achievement assessment) 'dir. Bu tabirin seçilmesi varış noktasına daha varılmadığını ama bir ilerleme kaydedildiğini özellikle vurgulamak içindir. Çünkü helal mi? haram mı? bunu değerlendirme yetkisi bizlerde değildir!

3- Bir belgelendirme kuruluşu HELAL olan bir ürüne , firmaya ya da tedarikçiye anlamsız bir takım nedenlerle süpheliden uzak duracağım diye Helal belgesi vermeyip bazı ticari ve başka kayıplara yol açıyor olabilir. Öyleki HELAL olan bir ürüne aşırı şüpheci ya da güya takvacı bir yaklaşımla HELAL belgesi vermemek, HARAM içerik taşıyan bir ürüne yanlışlıkla HELAL belgesi vermekten daha ciddi bir yanlıştır. Takva adı altında şüpheliden kaçmak için yasak olduğu kesin olmayan şeylerden uzak durmak kişisel bir tercih olabilir. Ama bunu toplumsal sonuçları olacak yönergelere dönüştürmek ve yanlışlıkla helal olan bir şeyi harammış gibi topluma göstermiş durumuna düşmek ile ciddiyeti korumak arasında hassas bir denge kurulması gereği vardır. Bu dengeyi teknik olarak işin ehli ekipler daha doğru bir şekilde kurabilirler diye düşünüyoruz. Dürüstlük de her işte olduğu gibi çok önemli ve olmazsa olmaz bir faktördür.

4- HELAL sistemi değerlendirmesi sadece din temelli bir konu değildir. Bir sorumluluk zinciri/izlenebilirlik değerlendirmesi işidir. Gıda işlemede gıda teknolojisi ve bilimi konusunda tecrübeli uzmanlar, yetiştiricilik ve kesimhanelerde ise tecrübeli veteriner hekimler tarafından yapılmalıdır. Müslüman olmayan konusunda uzman bir tetkikçi , çoğu kez bir din adamından daha doğru ve gerçekçi bir HELAL denetimi yapabilir. Helal denetimi yapacak gıda uzmanı denetçide en önemli kriterler e dürüstlüğü, saygınlığı ve teknik bilgisidir.

5- Değerlendiricinin gıda tecrübesinin yeterli olmaması nedeniyle bir hammaddeyi peşinen red etmesi ve belgelendirme kuruluşunun bu yanlışa ortak olması Allah'ın koyduğu sınırları aşmak demek olur. Böyle bir yaklaşım kişiye ciddi sorumluluklar yükleyebilir. Aşağıdaki örnek olarak verilen ayetlere göre bu durum Kur'an-i Kerim'e aykırıdır. Bir şeye kesin emin olmadan haram dememek de , HELAL dememek de aslında su götürmez bir kuraldır.

Biz AGFOCERT olarak nasıl yaklaşıyoruz ?

Uzmanlarımız uzunca yıllar gıda belgelendirme alanında tecrübeli kişilerdir. O yüzden HELAL'in dini sonuçları olması dışında konuya bir gıda denetimi gözü ile bakarlar.HARAM olan maddeleri bir nevi allerjen gibi görüp Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi içine monte etmek ama ciddiyetle konuya eğilmek konuyu çok kolay bir şekilde doğru anlamamızı sağlar.

- Biz size belgemiz şu ülkede geçerli bu müşteri kabul ediyor şeklinde bir taahütte bulunmuyoruz.  Ama konuya farklı yaklaşımımız size kendi HELAL YÖNETİM sisteminizi nasıl savunacağınızı da öğretiyor. Şayet bu gidişe dur demezsek yakında 4-5 farklı kuruluştan HELAL belgesi almak zorunda kalırsınız. Bu durum üçüncü taraf belgelendirme mantığına da terstir. Ayrıca büyük bir para ve zaman israfıdır.

- Biz bilgi güvenliği ve gizliliğine % 100 uymaya çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca farkında mıyız? Yurt dışında merkezleri bulunan bazı kuruluşlara (tabiki hepsini kasdetmiyoruz) tüm teknik sırlarınızı göndererek , bilgi güvenliğinizi tehlikeye de atıyor olabilirsiniz. Belki de başka hiç bir faaliyetinizde ya da gerçekleştirdiğiniz belgelendirmelerde ticari sırlarınız bu detayda yurt dışında kim olduğu bile bilinmeyen kişilerin görüş ve onayına sunulmamaktadır. Helal mi , haram mı gibi bir konuda iyi niyet esas ve öncelikli iken, ticarette tavsiye edilen her türlü riski dikkate alarak, atılacak adımları doğru hesaplamaktır.

AGFOCERT HELAL Belgelendirmesini nasıl yapıyor?

Belgelendirme faaliyetlerimizin  aşağıdaki aşamaları vardır.

    • Doküman inceleme (tedarikçi, ürün içeriği, hammadde değerlendirilmesi). Bilgi gizliliği ve güvenliğine % 100 riayet etmeye çalışarak.
    • Yerinde denetim (üretim koşullarının değerlendirilmesi)
    • Belgelendirme (tüm bulguların değerlendirilendirilmesi sonucu belgelendirme kararı)

HELAL belgeleri için uygulaması nedir ?

Kuruluşun bir tedarikçiden (HELAL açısından kritik olanlar için) örneğin aşağıdaki belge ve bilgileri temin etmesi istenir :

a- HELAL belgesi aldığı denetimin raporunu talep ederiz.

b- O belgelendirme kuruluşunun belgelendirme prosedürünü temin etmelerini isteriz.

c-  Yukarıda örnek verdiğimiz ve diğer başka konularda o tedarikçilerin helal belgelerinde tespit ettiğimiz eksiklerini tamamlamanızı isteriz

Kuruluştan tedarikçiyi listeden çıkarmasını ya da tedarikçinin belge aldığı belgelendirme kuruluşunu değiştirmesini son ana kadar istemiyoruz . Çünkü bu yazı boyunca sürekli vurgulamaya çalıştığımız gibi  istemeyerek de olsa böyle bir konuda haksız ve/veya yanlış kararlar vermek  çok boyutlu mesuliyetleri de üzerimize yükleyecektir.

Biz AGFOCERT olarak Helal yönetim sistemi belgelendirmelerimizi yukarıda aktarmaya çalıştığımız tüm faktörleri dikkate alarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Cad. No: 414  
Gedik İş Merkezi A Blok D: 43 Maltepe
+90-216-599 0 275 (Genel)
+90-216-599 0 675 (Muhasebe)
+90-216-599 0 775 (Şikayet ve İtirazlar)
+90-216-599 0 276 (Faks)


Yorum yapın