Bir gün bir hanımefendi beni şirket telefonumdan aradı ve önce kibar sonra da sesinin tonunu yükselterek neden karmin için helal verdiğimizin hesabını sordu. Mesleğini sordum söylemedi. Ama hem bu dünyada hem de ahirette benden şikayetçi olacağını söyledi. Kur'an'ın ayetlerini reddettiğimi söyleyerek beni de dinden çıkardı. Şaka gibi gerçekten :Bir zamanlar etrafta dolaşan fahri trafik müfettişleri gibi.

Benim bu maddenin helal olduğunu düşünmeme yol açan gerekçelerim :

Nahl Suresi 116 . ayet : "Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler." --> Asıl helal olan bir şeye haram diyen kişi kurtuluşa eremez. Bunun takva ile ilgisi yoktur.!

Enam suresi 145.ayet : De ki: Bana vahyolunanlar içinde bir kimsenin yiyeceği olarak leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki bu gerçekten pisliktir-, Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar dışında haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat kim kaçınılmaz şekilde mecbur kalırsa, saldırmamak ve zorunluluk sınırını aşmamak şartıyla. Şüphesiz Rabbin bağışlayandır, merhamet edendir. --> Haram kılınan şeyler net ve açıktır. Üstelik bunların dışında haram kılınmış bir şey bulamıyorum diye insanlara nakletmesi için peygamber efendimize AÇIK vahiy var. Kur'an dilince "Kul" ile başlayan ayetler vahiyden hemen sonra insanlara iletilmesi için net mesajlar taşır. Türkçe " De ki.." anlamına gelir. Yani bu mesajı kendi ifadelerinle değil benim sana öğrettiğim şekilde harfine bile dokunmadan kullarıma ilet diyor yüce Allah Peygamber Efendimize.

Telefondaki kadın karminin böcek kanı olduğunu söylüyor ve buradan yola çıkarak akıtılmış kanın haram olduğunu vurguluyor ve beni dinden çıkarıyor.

Cevaplar :

1- Kan : insanda ve gelişmiş yapılı hayvanlarda, atardamarların ve toplardamarların içinde dolaşarak gözelerde özümleme, yadımlama işlevlerini sağlayan, plazma ve yuvarlardan (alyuvar ve akyuvar) oluşmuş, kırmızı renkli, yaşamsal sıvının adıdır.

2- Karmin, Cochineal isimli Güney Amerika ve Meksika'da kaktüslerin üzerinde asalak yaşayan bir böcek türünün diğer canlı türlerinden korunma amaçlı salgıladığı kırmızı renkli karminik asitin bu böcek türünden ekstrakte edilmesi sonucu elde edilmektedir.

Yani kan olarak tanımlanan şey ile bu boyanın alakası yoktur. Böceğin salgıladığı bir organik asittir bu madde. Hayvan ve insanların kanının organik asit olduğunu nasıl söyleyemezsek karminin de bir KAN TÜRÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ.

3- Üstelik bu madde doğrudan gıda olarak tüketilmeyip sadece renklendirici olarak çok az miktarlarda tüketilir.

4- Akıtılmış kanın haram kılınması konusu da kanın doğrudan tüketilmesi ile ilgilidir. Kan tamamen haram olsaydı örneğin en hayati maddelerden olan SERUM DA HARAM OLURDU.

5- Kan tamamen haram olsaydı, o zaman her türlü etin bizati kendisi de haram olurdu. Pişsin ya da pişmesin o kan maddesi tükettiğimiz o etin içinde var. Ama ayet ne diyor ?"... AKITILMIŞ KAN" sadece kan demiyor. Özellikle vurgulayarak "AKITILMIŞ KAN" diyor. Ne olduğu artık dinde uzmanlaşmış kişilerin işidir. Ama ben 23 yıllık bir gıda mühendisi ve  gıda güvenliği denetçisi olarak karminin akıtılmış kan ile alakalı olmadığını NET BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUM.

6- Pişince haram olmaktan çıkıyorsa KARMİN MADDESİ de çok sayıda yüksek derecelerde ısıl işlem de içeren ekstraksiyon ve distillasyon aşamalarından geçiyor. Saflaştırılarak ekstrakt haline getiriliyor. Akıtılmış kanda toplam canlı yükü, hayvan hastalıklarına göre bovis, tuberculosis, S.aureus, E.coli, Campylobacter gibi bakteriler bulunurken ve karmin boyasında böyle bir şey söz konusu bile değil çünkü madde bir organik asit ve pH'ı bakteri gelişimine uygun bir madde değil suda çözündüğü zaman bile.

7- Karmine gelinceye kadar SUNSET YELLOW ve TARTRAZİN gibi tamamen kimyasal renklendiriciler var bunlarla ilgili hiç bir ayet yok ama çocuklarımızda hiperaktiviteye yol açtığı bilimsel çalışmalarla neredeyse kesinleşmiş durumda. Üstelik bazı firmalar doğal boya olan Beta Karoten kullandım diyerek bunları gizli gizli kullanıyor diye duyuyorum.

8- Ne Diyanet İşleri Başkanlığı, ne GTH bakanlığı bu ürünü haram ürün olarak henüz nitelemiş değil.

9- FDA ve FSA gibi otoritelerin karminle ilgili olumsuz tek bir raporu yok ve ürünün yasal izinleri var.

karmin
×