ISO 14001:2015

TÜRKÇE

Çevre yönetim sistemleri tüm işletmeler için her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Denetimlerimiz bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Çevre yönetimi temel elemanları
 • Tehlikeli atıkların ve kimyasalların depolanması ve kontrolü
 • Tıbbi malzemelerin ve atıkların kontrolü
 • Katı atıkların sınıflandırılması
 • Gürültü ile kontrollerin yapılması
 • Enerji ve kaynak kullanımı ve tasarruf
 • Çevre kazalarının önlenmesi

Çevre yönetim sistemleri gıda işletmelerinde her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.Çünkü gıda üretiminin sürdürülebilirliği çevrenin korunmasına bağlıdır, ekolojik denge korunmadan, çevre kirlenmesi önlenmeden, gida kaynaklarini da korumak son derece guc hale gelecektir.

 • Çevre yönetimi temel elemanları
 • Yasal mevzuat ve izinlerin takibi
 • Sıvı atıkların kontrolü / Giderlerin kontrolü
 • Tehlikeli atıkların ve kimyasalların depolanması ve kontrolü
 • Tıbbi malzemelerin ve atıkların kontrolü
 • Katı atıkların sınıflandırılması
 • Gürültü ile kontrollerin yapılması
 • Enerji ve kaynak kullanımı ve tasarruf
 • Çevre kazalarının önlenmesi

 

ENGLISH
ACCREDITATION
Plastic water bottles pollution in ocean
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.