Tarafsızlık Bildirgemiz

Belgelendirme faaliyetlerimiz, tarafsız bir şekilde yürütülür. AGFOCERT belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumludur ve tarafsızlığa gölge düşürecek ticari, mali veya diğer baskılara izin verilmez.AGFOCERT'in üst yönetiminin tarafsızlıkla ilgili bir taahhüdü mevcuttur. Bu amaçla aşağıdaki uygulamaların ve poltikaların hayata geçirilmesi AGFOCERT üst yönetimi tarafından taahhüt edilir :

Bu konu ile ilgili olrak güncel tutulan bir risk analizi  oluşturulmuştur.

Buna ek olarak, alınacak her bir sertifika kararına özgü ayrı bir risk analizi gerçekleştirilir.Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde, böyle bir riskin nasıl ortadan kaldırılacağı veya en aza indirileceği gösterilir.Sertifikasyon kararının tarafsız olarak alındığının en önemli kanıtıdır. Akreditasyon ve CIPRO denetimlerinde denetçilere sunulur.

Fiyatlandırma Politikası : Tüm müşteri/üreticilere başvuru esnasında sağlamış oldukları bilgilere dayanarak adil bir fiyatlandırma politikası uygulanır ; Bu amaçla bir fiyatlandırma talimatı hazırlanmış ve web sitemizde yayınlanmıştır.

AGFOCERT,  sadece teknik kontrol, belgelendirme ve eğitim faaliyetlerini sağlar. Bu hizmetlere danışmanlık, ticaret veya ticari faaliyetler dahil değildir.

AGFOCERT, bağımsız bir tüzel kişilik olup farklı tüzel kişiliklerle ilişkili değildir.Mevcut durumda, AGFOCERT herhangi bir diğer kooperatif veya şirketin parçası değildir.

AGFOCERT'E bağlı diğer şirketler bulunmamaktadır.

AGFOCERT'in personeli veya serbest çalışan denetçisi/kontrolorü;  müşterilerine denetim / kontrol sağladıktan sonra 3 yıl boyunca  müşterilerine diğer hizmetlerini sağlamaları için izin verilmez.Ayrıca, denetçiler / kontrolorler müşterilerine onlarla  çalışmış veya onlarla ticari ilişkisi var ise  2 yıldan önce  kendilerine denetim / kontrol hizmeti veremezler. Bu amaçla, denetçiler / kontrolorler ve belgelendirme kararını veren kişi aşağıdaki sözleşmeler ve bildirimleri imzalamalıdır.

Her denetim / teftişten önce, Planlama Sorumlusu, ilgili denetçi / kontrolor için  her zaman için bir atama formu gönderir, tarafsızlığı konusunda endişeleri ile alakalı her türlü  soru sorulur.

AGFOCERT'in faaliyetleri danışmanlık sağlayan bir kuruluşun faaliyetleri ile bağlantılı olarak pazarlanmaz veya teklif edilmez. AGFOCERT herhangi bir danışmanlık şirketi değildir veya danışman ile herhangi bir ilişkisi yoktur.AGFOCERT'in  belirli bir danışmanlık kuruluşu ile çalışılması durumunda; belgelendirmenin daha basit, daha kolay, daha hızlı veya daha düşük maliyetli olacağını ifade veya ima etmez.Bu, tüm belgelendirme personeline verilen ISO 17065 eğitimiyle sağlanır. Bu durum belgelenmiş beyan ve personel tarafından imzalanan sözleşmeler ile sağlanır.

Bir ürün için daha önce danışmanlık sağlamış olan personel, en az iki yıl boyunca, bu ürünle ilgili kontrol/denetimlerde  veya belgelendirme kararı verilmesinde görevlendirilmez.

Herhangi bir belgelendirme faaliyeti içinde yer alan AGFOCERT personel veya komite üyelerinin tarafsız ve güven içinde hareket etmeleri AGFOCERT üst yönetimi tarafından taahhüt edilir.Herhangi bir belgelendirme faaliyeti içinde yer alan tüm AGFOCERT personeli veya komitesi üyeleri tarafsız davranır.

Tarafsızlığı dair bir risk tespit edilirse, AGFOCERT'in  bunu ortadan kaldırması veya riskini en aza indirgeyebilmesi için Tarafsızlığı Koruma Komitesi oluşturmuştur.Tarafsızlığı Koruma Komitesi :Tarafsızlığı korumak için belgelendirme prosesinden bağımsız, ilgili tüm tarafların (kamuoyu, üreticiler, GLOBALGAP, Akreditasyon Kurumu) konu ile ilgili bakış açılarının ve kurallarının ele alındığı ve karara bağlandığı komitedir.Belgelendirme komitesi üyeleri, planlama sorumlusu, denetçiler ya da sertifikerler  tarafsızlığıkoruma  komitesi toplantısına katılabilirler ve  komite ve üst yönetim tarafından alınan kararların iletişiminden sorumludur. Ancak komitede karar alma yetkisi bağımsız üyelere aittir.

Şikayetlerin ve itirazların yönetimi için bir Şikayet ve İtiraz Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitede ilgili sertifikasyon kararı süreci içinde yer alan personel şikayet ya da itirazın değerlendirilmesinde görev alamazlar.

Impartiality Statement