Gümüşdoğa Sahilceylan and Yanıklar ASC Trout Assessment

Gümüşdoğa Sahilceylan and Yanıklar ASC Alabalık Denetimi 02-05.12.2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.