AGFOLAB Services

AGFOLAB Services (Hizmetleri)

TÜRKÇE

2016 yılında ISO / IEC 17025 akreditasyonumuzu aldık. Akreditasyon kapsamımız aşağıdaki analizleri içermektedir:

·         Bentik Fauna Analizi (Tatlı su ve deniz) (gerekli kara temelli çiftlikler ve deniz çiftlikleri)

·         Trofik Durum Analizi (Göl ötrofikasyonunun belirlenmesi - kafes çiftlikleri için gereklidir)

·         Secchi Disk Ölçümü

·         Toplam Fosfor

·         Klorofil-A

Tatlı Sularda Bentik Fauna Analizi

Bentik makro omurgasızlar nehirler için en uygun biyolojik kalite unsuru olarak kabul edilmektedir. Birçok Avrupalı uzman, tüm nehir türlerinde birçok baskıya tepki verebilecek bentik makro omurgasızların seçilmesini önermektedir. Biz hesaplamalarımızda BMWP endeksini kullanıyoruz.
Deniz Bentik Çalışması

2019'dan beri deniz bentik çalışmaları için ISO / IEC 17025: 2017'ye göre akredite olduk. Çeşitli tipte kepçeler kullanıyoruz ve hesaplamalarımız Shannon-Wiener endeksine dayanıyor.

Trofik Durum ve Asimilasyon Kapasitesi Değerlendirmesi

Laboratuvar bölümümüz (AGFOLAB) toplam fosfor, klorofil analizi, doymuş oksijen ölçümleri ve bulanıklık (secchi disk) testlerine dayalı Trofik Durum ve Asimilasyon Kapasitesi analizleri yapmaktadır. Bu değerlendirmeler çerçevesinde AGFOLAB, IAS'tan ISO / IEC 17025 akreditasyonunu tamamlamıştır:

·         Trofik Durum Analizi

·         Secchi Disk Ölçümü

·         Toplam Fosfor

·         Klorofil-A

ENGLISH
ACCREDITATION
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.