اغفو وايت

إعلانات وأخبار

Özpekler İnşaat Taah. Day. Tük. Mall. Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti ASC Audit (05-06-07-08.09.2022)

Özpekler İnşaat Taah. Day. Tük. Mall. Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti, ASC Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) audit will be performed on dates 05-06-07-08.09.2022)

اقرأ أكثر

Selina Fish Su Ürünleri Ltd. Şti. ASC Audit ( 23-24-25.08.2022)

Selina Fish Su Ürünleri Ltd. Şti. ASC Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) audit will be performed on dates 23-24-25.08.2022

اقرأ أكثر

Royal Base Corporation GLOBALG.A.P. IFA v5.2 CB – FO (05-06.07.2022)

Royal Base Corporation GLOBALG.A.P Flowers and Ornamentals Audit has been conducted on dates 05-06.07.2022

اقرأ أكثر

Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş – Elektrosan ve Seferkaya Projesi, ASC Seabass Seabream Meagre (03-04-05.08.2022)

Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş – Elektrosan ve Seferkaya tesislerinde 03-04-05.08.2022 ASC Seabass, Seabream, Meagre belgelendirme programına göre denetim gerçekleştirilecektir.

اقرأ أكثر

Shye Yih Feeding Co., Ltd, GLOBALG.A.P. CFM v2.2 Audit (01-02.07.2022)

Shye Yih Feeding Co., Ltd, GLOBALG.A.P. CFM v2.2 audit will be performed on dates 01-02.07.2022

اقرأ أكثر

Liang Shing Frozen Seafoods Co. Ltd. GLOBALG.A.P.IFA v5.2 AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.1 Audit (29-30.06-01.07.2022)

Frozen Seafoods Co. Ltd. GLOBALG.A.P.IFA v5.2 AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.1 audit will be performed on dates 29-30.06-01.07.2022

اقرأ أكثر

Özpekler İnşaat Taah. Day. Tük. Mall. Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti ,GLOBALG.A.P.IFA v5.4 -1 GFS AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.2 (20-21-22-23.06.2022)

Özpekler İnşaat Taah. Day. Tük. Mall. Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti, GLOBALG.A.P.IFA v5.4 -1 GFS AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.2 Audit has been performed dates on 20-21-22-23.06.2022

اقرأ أكثر

Rizhao Meijia Keyuan Foods Co.,Ltd MSC CoC v5.0 (22-23.06.2022)

Rizhao Meijia Keyuan Foods Co., MSC CoC v5.0 Audit has been performed dates on 22-23.6.2022

اقرأ أكثر

Dalian Yishun Agricultural Development Co.,Ltd. MSC CoC v5.0 (17-18.06.2022)

Dalian Yishun Agricultural Development Co.,Ltd. MSC CoC v5.0 Audit has been performed dates on 17-18.06.2022

اقرأ أكثر

Lucky Dragon Enterprise Group Inc, BRC Global Standard for Consumer Products Issue 4 (15-16.06.2022)

Lucky Dragon Enterprise Group Inc, BRC Global Standard for Consumer Products Issue 4 Audit has been performed dates on 15-16.06.2022

اقرأ أكثر

Sep Gıda San. ve Tic. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 (15-16-17.06.2022)

Sep Gıda San. ve Tic. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 Audit has been performed dates on 15-16-17.06.2022

اقرأ أكثر

Orion Dış Tic. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue8 (14-15-16.06.2022)

Orion Dış Tic. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue8 Audit has been performed dates on 14-15-16.06.2022

اقرأ أكثر

LTD Mtsvane Mdelo GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV (18.06.2022)

LTD Mtsvane Mdelo GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV Audit has been performed dates on 18.06.2022

اقرأ أكثر

Ltd Ashki Agro GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV (17.06.2022)

Ltd Ashki Agro GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV Audit has been performed dates on 17.06.2022

اقرأ أكثر

LTD Noma, GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV (16.06.2022)

LTD Noma,GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV Audit has been performed dates on 16.06.2022

اقرأ أكثر

Özpekler İnşaat Taah. Day. Tük. Mall. Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti ASC Audit (05-06-07-08.09.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 26/07/2022

Özpekler İnşaat Taah. Day. Tük. Mall. Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti, ASC Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) audit will be performed on dates 05-06-07-08.09.2022)

Selina Fish Su Ürünleri Ltd. Şti. ASC Audit ( 23-24-25.08.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/07/2022

Selina Fish Su Ürünleri Ltd. Şti. ASC Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) audit will be performed on dates 23-24-25.08.2022

Royal Base Corporation GLOBALG.A.P. IFA v5.2 CB – FO (05-06.07.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 04/07/2022

Royal Base Corporation GLOBALG.A.P Flowers and Ornamentals Audit has been conducted on dates 05-06.07.2022

Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş – Elektrosan ve Seferkaya Projesi, ASC Seabass Seabream Meagre (03-04-05.08.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 28/06/2022

Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş – Elektrosan ve Seferkaya tesislerinde 03-04-05.08.2022 ASC Seabass, Seabream, Meagre belgelendirme programına göre denetim gerçekleştirilecektir.

Shye Yih Feeding Co., Ltd, GLOBALG.A.P. CFM v2.2 Audit (01-02.07.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 25/06/2022

Shye Yih Feeding Co., Ltd, GLOBALG.A.P. CFM v2.2 audit will be performed on dates 01-02.07.2022

Liang Shing Frozen Seafoods Co. Ltd. GLOBALG.A.P.IFA v5.2 AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.1 Audit (29-30.06-01.07.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 25/06/2022

Frozen Seafoods Co. Ltd. GLOBALG.A.P.IFA v5.2 AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.1 audit will be performed on dates 29-30.06-01.07.2022

Özpekler İnşaat Taah. Day. Tük. Mall. Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti ,GLOBALG.A.P.IFA v5.4 -1 GFS AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.2 (20-21-22-23.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 24/06/2022

Özpekler İnşaat Taah. Day. Tük. Mall. Su Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti, GLOBALG.A.P.IFA v5.4 -1 GFS AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.2 Audit has been performed dates on 20-21-22-23.06.2022

Rizhao Meijia Keyuan Foods Co.,Ltd MSC CoC v5.0 (22-23.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 20/06/2022

Rizhao Meijia Keyuan Foods Co., MSC CoC v5.0 Audit has been performed dates on 22-23.6.2022

Dalian Yishun Agricultural Development Co.,Ltd. MSC CoC v5.0 (17-18.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Dalian Yishun Agricultural Development Co.,Ltd. MSC CoC v5.0 Audit has been performed dates on 17-18.06.2022

Lucky Dragon Enterprise Group Inc, BRC Global Standard for Consumer Products Issue 4 (15-16.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Lucky Dragon Enterprise Group Inc, BRC Global Standard for Consumer Products Issue 4 Audit has been performed dates on 15-16.06.2022

Sep Gıda San. ve Tic. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 (15-16-17.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Sep Gıda San. ve Tic. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 Audit has been performed dates on 15-16-17.06.2022

Orion Dış Tic. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue8 (14-15-16.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Orion Dış Tic. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue8 Audit has been performed dates on 14-15-16.06.2022

LTD Mtsvane Mdelo GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV (18.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

LTD Mtsvane Mdelo GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV Audit has been performed dates on 18.06.2022

Ltd Ashki Agro GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV (17.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Ltd Ashki Agro GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV Audit has been performed dates on 17.06.2022

LTD Noma, GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV (16.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

LTD Noma,GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV Audit has been performed dates on 16.06.2022

Golden Farms LLC, GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV & GRASP v1.3-1-i Ed1.2 (15.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Golden Farms LLC, GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV & GRASP v1.3-1-i Ed1.2 Audit has been conducted on dates 15.06.2022

L.T.D Blue Gold GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 CB-FV (14.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

L.T.D Blue Gold L.T.D Blue Gold GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 CB-FV Audit has been conducted on dates 14.06.2022

Rizhao Rirong Aquatic Products And Foods Co., Ltd. MSC CoC v5.0 (13-14.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Rizhao Rirong Aquatic Products And Foods Co., Ltd. MSC CoC v5.0 Audit has been performed dates on 13-14.06.2022

Tiriphoni Fuits LTD , ISO Audit (13.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Tiriphoni Fuits LTD, ISO 22000 Audit has been conducted on 13.06.2022

Nongwei Greens Co. Ltd. GLOBALG.A.P. IFA v5.2 CB – FV (11-12.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Nongwei Greens Co. Ltd. GLOBALG.A.P. IFA v5.2 CB – FV Audit has been performed dates on 11-12.06.2022

Taizhou Wanghong Plastic.,Ltd. BRCGS Consumer Products V4 (11.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Taizhou Wanghong Plastic.,Ltd. BRCGS Consumer Products V4 Audit has been performed dates on 11.06.2022

Mittos Su Ürünleri Ltd. Şti. BRC Global Standards for Food Safety Issue 8 (6-7-8.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Mittos Su Ürünleri Ltd. Şti. BRC Global Standards for Food Safety Issue 8 Audit has been performed dates on 6-7-8.06.2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat Ve İthalat A.Ş. / Keban ISO Audit (8-9-10.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat Ve İthalat A.Ş. / Keban, ISO 9001 and ISO 22000 Audit has been conducted on 8-9-10.06.2022

Martaş Marmara Tarımsal Ürünleri Değerlendirme A.Ş. ISO Audit (6-7.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Martaş Marmara Tarımsal Ürünleri Değerlendirme A.Ş. ISO 22000 Audit has been conducted on 6-7.06.2022

S.S. 745 Sayılı Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifi, BRC Global Standards for Food Safety Issue 8 (6-7.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

S.S. 745 Sayılı Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifi BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 Audit has been performed dates on 6-7.06.2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. ISO Audit (1-2-3-4.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş.,ISO 22000 Audit has been conducted on 1-2-3-4.06.2022

Başhan Tarimsal Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Diş Ticaret A.Ş. RC Global Standard for Food Safety Issue 8 & FSMA Module (1-2-3-4.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Başhan Tarimsal Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Diş Ticaret A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 & FSMA Module Audit has been performed dates on 1-2-3-4.06.2022

Blueberry Farm LTD GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV & GRASP v1.3-1-i Ed1.2 (02-03.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Blueberry Farm LTD GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV & GRASP v1.3-1-i Ed1.2 Audit has been performed dates on 02-03.06.2022

Memoberry LTD GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV & GRASP v1.3-1-i Ed1.2 (31.05.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Memoberry LTD GLOBALG.A.P. IFA v5.4-1 GFS CB-FV & GRASP v1.3-1-i Ed1.2 has been performed dates on 31.05.2022

Kontoveros SA, MSC CoC v5.0 (31.05-01.06.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 18/06/2022

Kontoveros SA MSC CoC v5.0 Audit has been performed dates on 31.05-01.06.2022

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş . – Karkamış Projesi, ASC Freshwater Trout (20-21-22.07.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 06/06/2022

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş – Karkamış Projesi tesisinde 20-21-22.07.2022 ASC Freshwater Trout belgelendirme programına göre denetim gerçekleştirilecektir.

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. ISO Audit (26-27.05.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 28/05/2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş., ISO 9001 and ISO 22000 Audit has been conducted on 26-27.05.2022

Liman Entegre Balıkçılık San.Ve Tic. Ltd Şti. GLOBALG.A.P.IFA v5.4-1-GFS AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.1 Audit (24-25.05.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 26/05/2022

Liman Entegre Balıkçılık San.Ve Tic. Ltd Şti., GLOBALG.A.P.IFA v5.4-1-GFS AQ + GRASP v1.3-1-i Ed1.1 audit has been performed dates on 24-25.05.2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. BRC Global Standards for Food Safety Issue 8 (23-24-25.05.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 26/05/2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 Audit has been performed dates on 23-24-25.05.2022

Kampotu İlaç Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi BRC Global Standards for Food Safety Issue 8 (23-24-25.05.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 26/05/2022

Kampotu İlaç Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 Audit has been performed dates on 23-24-25.05.2022

Altuntaş Baharat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ISO Audit ( 20.05.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 21/05/2022

Altuntaş Baharat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ISO 9001 and ISO 22000 Audit has been conducted on 20.05.2022

Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. GLOBALG.A.P CFM v2.2 (9-10.05.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 11/05/2022

Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. GLOBALG.A.P CFM v2.2 Audit has .05.2022been performed dates on 9-10.05.2022

Guarantee Responsibility Tainan city Yujing LianXing Greenfruit Production Cooperative. GLOBALG.A.P. (7-8.05.2022)IFA v5.2 CB –FV

الكاتب: AGFO CERT | 09/05/2022

Guarantee Responsibility Tainan city Yujing LianXing Greenfruit Production Cooperative GLOBALG.A.P. IFA v5.2 CB – FV has been performed dates on 7-8.05.2022

Abalıoğlu Balık Ve Gıda Ürünleri A.Ş.BRC Global Standard for Food Safety Issue8 & IFS Food v7(27-28-29.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 30/04/2022

Abalıoğlu Balık Ve Gıda Ürünleri A.Ş.BRC Global Standard for Food Safety Issue8 & IFS Food v7 Audit has been performed dates on 27-28-29.04.2022

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. – Bodrum GLOBALG.A.P Aquaculture GRASP Audit (18-19-20-21-22-25-26-27-28-29.04.2022 )

الكاتب: AGFO CERT | 30/04/2022

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. – Bodrum GLOBALG.A.P Aquaculture GRASP Audit has been performed dates on 18-19-20-21-22-25-26-27-28-29.04.2022

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. – Bodrum GLOBALG.A.P. CFM Audit (26-27.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 28/04/2022

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi San. Ve Tic. A.Ş. – Bodrum Compound Feed Manufacturing Standard (CFM) Audit has been performed dates on 26-27.04.2022

Balcı Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BRC Global Standards for Food Safety Issue 8 (26-27.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 28/04/2022

Balcı Tarım ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 Audit has been performed dates on 26-27.04.2022

Shandong MeiJia Group Co.Ltd. MSC CoC v5.0 (25-26.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 27/04/2022

Shandong MeiJia Group Co.Ltd. MSC CoC v5.0 Audit has been performed dates on 25-26.04.2022

PNS Pendik Nişasta San. A.Ş. BRC Global Standards for Food Safety Issue 8 (18-19-20.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 21/04/2022

PNS Pendik Nişasta San. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 Audit has been performed dates on 18-19-20.04.2022

Armada Gıda Tic. San. A.Ş. BRCGS Food Issue 8 (14-15-16.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 17/04/2022

Armada Gıda Tic. San. A.Ş. BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 Audit has been performed dates on 14-15-16.04.2022

GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHR. VE İTH. A.Ş.-Sinop, ASC Audit (7-8.03.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 15/04/2022

GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHR. VE İTH. A.Ş.-Sinop will be perform ASC Audit on 7-8.03.2022.

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. MSC CoC v5.0 (14.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 15/04/2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. MSC CoC v5.0 Audit has been performed dates on 14.04.2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş.-Bafra ASC Freshwater trout v1.2 (23-24.03.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 13/04/2022

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. Bafra 23-24.03.2022 tarihlerinde ASC Freshwater trout v1.2  belgelendirme programına göre denetim gerçekleştirilecektir.

Mavi Tuna Su Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti. GLOBALG.AP تدقيق تربية الأحياء المائية (8-9.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 10/04/2022

Mavi Tuna Su Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti. تم إجراء مراجعة الاستزراع المائي GLOBALG.AP بتاريخ 8-9.04.2022

Abalıoğlu Balık Ve Gıda Ürünleri A.Ş. تدقيق MSC CoC v5.0 (08.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 09/04/2022

Abalıoğlu Balık Ve Gıda Ürünleri A.Ş. تم إجراء تدقيق MSC CoC v5.0 بتاريخ 08.04.2022

Dirik Gıda Hyv. Nak. İnş. Mlz. Tur. Mad. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., BRC Global Standard Agents and Brokers Issue 3 Audit (04.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 05/04/2022

Dirik Gıda Hyv. Nak. İnş. Mlz. Tur. Mad. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., BRC Global Standard Agents and Brokers Issue 3 Audit has been performed date on 04.04.2022

Ladik Akdağ Su Ürün Gıda San ve Tic. المحدودة Şti GLOBALG.AP تدقيق تربية الأحياء المائية (17-18.03،01.04.2022)

الكاتب: AGFO CERT | 02/04/2022

Ladik Akdağ Su Ürün Gıda San ve Tic. Ltd. Şti GLOBALG.AP تم إجراء مراجعة الاستزراع المائي بتاريخ 17-18.03 ، 01.04.2022

arالعربية
Powered by TranslatePress »