Come and visit and drink a coffee of us . It is in Maltepe Istanbul. Gelin, ziyaret edin ve bir kahve içelim. Maltepe İstanbul’da.

  • AGFOCERT is an accredited certification body located in beautiful Istanbul – Turkey
  • We are accredited for GLOBALGAP aquaculture, crops, CFM, CoC, ASC Farm and MSC CoC scopes.
  • Our laboratory section has also been accredited for various tests.
  • Our main area is certification of quality management and sustainability management systems.You can have more details about it .  
  • GLOBALGAP su ürünleri yetiştiriciliği, ürünler, CFM, CoC, ASC Farm ve MSC CoC kapsamları için akredite edilmiştir.
  • Laboratuvar bölümümüz de çeşitli testler için akredite edilmiştir.
  • Ana alanımız kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin belgelendirilmesidir.
  • Hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. lütfen tıklayın

arArabic
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.