Training Application Form (Eğitim Başvuru Formu)


IFS v6.1 (AGIFS-01)IFS v7.0 (AGIFS-02)


Crops (Bitkisel Üretim) (AGGGP-01)Aquaculture (Su ürünleri) (AGGGP-02)Feed (Yem) (AGGGP-03)CoC (Sorumluluk Zinciri) (AGGGP-04)GRASP (Sosyal Değerlendirme) (AGGGP-05)


ISO 9001 Quality Management System (QMS) Lead Auditor Course(Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-3)ISO 14001 Environmental Management System (EMS) Lead Auditor Course(Çevre Yönetim Sistemi (EMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-4)ISO 22000 Food Safety Management System (FSMS) Lead Auditor Course (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (FSMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-5)ISO 45001 Occupational Health & Safety Management System (OH&SMS) Lead Auditor Course(İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OH & SMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-6)ISO 50001 Energy Management System (EnMS) Lead Auditor Course(Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-7)ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS) Lead Auditor Course(Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-8)ISO/IEC 13485 Medical Devices Management System (MDMS) Lead Auditor Course(Tıbbi Cihaz Yönetim Sistemi (MDMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-9)ISO/IEC 20000 IT Service Management System (ITSMS) Lead Auditor Course(BT Hizmet Yönetim Sistemi (ITSMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-10)ISO 37001 Anti-Bribery Management System (ABMS) Lead Auditor Course(Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi (ABMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-11)ISO 31000 Risk Management System (RMS) Lead Auditor Course(Risk Yönetim Sistemi (RMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-12)ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS) Lead Auditor Course(İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (BCMS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-13)ISO 26000 Social Responsibility Internal and Supplier Auditor Course(Sosyal Sorumluluk İç ve Tedarikçi Denetçi Kursu) (AGFLA-14)OIC/SMIIC-01 HALAL Food Technical Auditor Course(HALAL Gıda Teknik Denetçi Kursu) (AGFLA-15)OIC/SMIIC-01 HALAL Food Religious Affairs Expert Course(HALAL Gıda Din İşleri Uzman Kursu) (AGFLA-16)ISO 22483 Hotel Service System (HSS) Lead Auditor Course(Otel Hizmeti Sistemi (HSS) Baş Denetçi Kursu) (AGFLA-17)Fundamentals of Aquaculture Production Course(Su Ürünleri Üretiminin Temelleri Kursu) (AGFPF-1)Good Agriculture Practices - Internal Auditor Course(İyi Tarım Uygulamaları - İç Denetçi Kursu) (AGFPF-2)Plant Protection, Integrated Pest Management (IPM) and Fertilization Course(Bitki Koruma, Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) ve Gübreleme Kursu) (AGFPF-3)


Food Safety Internal Auditor Course(Gıda Güvenliği İç Denetçi Kursu) (AGFFS-1)Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) Principles and Auditing Course(Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) İlkeleri ve Denetim Kursu) (AGFFS-2)Principles of Food Hygiene, Pre-Requisite Programs (PRPs) and Sanitation Course(Gıda Hijyeni İlkeleri, Ön Koşul Programları (PRP'ler) ve Sanitasyon Kursu) (AGFFS-3)Feed Legislation Course(Yem Mevzuatı Kursu) (AGFFS-4)


ASC Principles (ASC Prensipleri) (AGASC-01)ASC Trout (Alabalık) (AGASC-02)ASC Seabass & Seabream (ASC Çipura ve Levrek) (AGASC-03)ASC Salmon (ASC Somon) (AGASC-04)ASC Shrimp (ASC Karides) (AGASC-05)ASC Other (Diğer) (AGASC-06)


MSC CoC Principles (MSC CoC Prensipleri) (AGMSC-01)MSC Principles (MSC Prensipleri) (AGMSC-02)


ISO 14064 Green House Gases Validation and Verification Course(Sera Gazları Doğrulama Kursu) (AGFOC-1)Carbon Footprint Course(Karbon Ayakizi Kursu) (AGFOC-2)ISO 10002 Internal Auditor Course(İç Denetçi Kursu) (AGFOC-3)

* Click for GDPR policy (KVKK bildirimi için tıklayınız)

I accept the GDPR policy of AGFO (KVKK bildirimini onaylıyorum)

KVKK Bildirgemiz.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.