Sistem içeriğine geri dön

ISO 22000:2018

AGFOCERT yetenekli ve sektörel tecrübeleri yüksek ISO 220000 denetçileri ile hizmetinizdedir. ISO 22000 hizmetlerimizi Dakks, Jas-Anz veya TURKAK akrediteli belgelendirme kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Belgelendirme kararı bu belgelendirme kuruluşları tarafından alınmaktadır.

ISO 22000 :2005

ISO 22000:2005 standardı ISO tarafından 2005 yılında tarladan çatala ilkesi ile hazırlanarak ve geniş bir kabul görerek yayınlandı. Belgelendirme kuruluşları tarafından 2005 yılının sonlarından bu yana ISO 22000 belgelendirmesi yapılmaktadır.

Standardı tanıyalım

Dokümantasyon şartları, yönetim sorumluluğu, kaynak yönetimi, güvenli ürün gerçekleştirme ve ölçme, analiz ve iyileştirme şartları standardın temel elemanlarıdır.

Kontrol Ön gereksinim programları (ÖGP), operasyonel ön gereksinim programları (OÖGP) ve kritik kontrol noktaları (CCP) ile sağlanır.

ISO 22000 standardı dünyada ve Türkiye'de geniş bir kabul görmüştür.

2005 yılına gelindiğinde ISO tarafından gıda zincirinde yer alan tüm halkalarda uygulanabilir ISO 9001’in proses yaklaşımına paralel, gıda güvenliği yönetim sistemleri uygulamalarını birleştirmek amacıyla ilk uluslar arası ve sertifikalandırılan ISO 22000 standardını yayınlamıştır. Ön gereksinim uygulamaları (yasal gereksinimler, GMP, operasyonel ön koşullar), HACCP sistemi, iletişim ve sürekli iyileştirme temelinde oluşturulmuştur. BRC ve IFS’ten en temel farkı iyi uygulamaların listelenmemiş olmasıdır. Bu nedenle de GFSI’ın listesinde yer alamamıştır.

Süregelen Gıda Güvenliği standartları (BRC, IFS, SQF) daha çok perakendecilerin özel markalı ürün tedarikçilerine çoğunlukla ön gereklilik olarak şart koşmalarına karşın büyük gıda üreticileri ISO 22000’i proses yaklaşımını baz alması nedeniyle daha çok tercih etmişlerdir.

ISO 22000’nin ihtiyacını karşılamaya yönelik Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonun CIAA (The Confederation of Food and Drink Industries) sponsorluğunda G4 olarak bilinen Danone, Kraft, Unilever ve Nestle sektör devleri birleşerek 2008 yılında ön gereksinim programlarını detaylandıran ve her tür firmaya uygulanabilir PAS 220 (Publicly Available Specification) Kamuya açık spesifikasyonları standardını yayınlamıştır.

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan Iso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu Standard HCCCP'i ( Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olacak şekilde ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla eşleştirilebilir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.

FSSC 22000 için tıklayın.

 

 

agfo-food
IFS2-horz

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://agfocert.com/tr/?page_id=39