Sistem içeriğine geri dön

ISO 22000:2018

AGFOCERT yetenekli ve sektörel tecrübeleri yüksek ISO 220000 denetçileri ile hizmetinizdedir. ISO 22000 hizmetlerimizi IAS veya TURKAK akrediteli belgelendirme kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Belgelendirme kararı bu belgelendirme kuruluşları tarafından alınmaktadır.

ISO 22000 :2005 ve ISO 22000:2018

ISO 22000 standardı ISO tarafından 2005 yılında tarladan çatala ilkesi ile hazırlanarak ve geniş bir kabul görerek yayınlandı. Standart 2018 yılında ilk kez revize edildi ve ISO 22000:2018 standardı yürürlüğe girdi.

Standardı tanıyalım

Dokümantasyon şartları, yönetim sorumluluğu, kaynak yönetimi, güvenli ürün gerçekleştirme ve ölçme, analiz ve iyileştirme şartları standardın temel elemanlarıdır.

Kontrol Ön gereksinim programları (ÖGP), operasyonel ön gereksinim programları (OÖGP) ve kritik kontrol noktaları (CCP) ile sağlanır.

ISO 22000 standardı dünyada ve Türkiye’de geniş bir kabul görmüştür.

2005 yılına gelindiğinde ISO tarafından gıda zincirinde yer alan tüm halkalarda uygulanabilir ISO 9001’in proses yaklaşımına paralel, gıda güvenliği yönetim sistemleri uygulamalarını birleştirmek amacıyla ilk uluslar arası ve sertifikalandırılan ISO 22000 standardını yayınlamıştır. ISO 9001’in 2015’de geçirdiği revizyondan sorna ISO 22000 2018’de ilk kez revizyona tabi tutuldu. Temel olarak ISO 9001 , ISO 14001 gibi standartların yapısı ile daha uyumlu bir yapıya böylelikle kavuşmuş oldu.

Ön gereksinim uygulamaları (yasal gereksinimler, GMP, operasyonel ön koşullar), HACCP sistemi, iletişim ve sürekli iyileştirme temelinde oluşturulmuştur. BRC ve IFS’ten en temel farkı iyi üretim uygulamalarının detaylı irdelenmemiş  olmasıdır. Diğer eksi yanı ise bir program sahibi olmaması nedeniyle etkinliğin tamamen akreditasyon kurumlarının kontrolünde olması sonucunu getirmiştir. Bu nedenle ISO 22000 GFSI tarafından tanınan bir standart değildir.

ISO 22000’nin ihtiyacını karşılamaya yönelik Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonun CIAA (The Confederation of Food and Drink Industries) sponsorluğunda G4 olarak bilinen Danone, Kraft, Unilever ve Nestle sektör devleri birleşerek 2008 yılında ön gereksinim programlarını detaylandıran ve her tür firmaya uygulanabilir PAS 220 (Publicly Available Specification) Kamuya açık spesifikasyonları standardını yayınlamıştır.

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan Iso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standart olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2018 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir fırsattır. Bu Standard HCCCP’i ( Hazard Analysis And Critical Control Points) uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak ortaya çıkarılmıştır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, risk yönetimine dayalı entegre bir sistem olacak şekilde ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla eşleştirilebilir. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.

FSSC 22000 için tıklayın.

IFS2-horz

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://agfocert.com/tr/?page_id=39