GLOBALGAP

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://agfocert.com/tr/?page_id=3740

Genel

GLOBALGAP Genel ve Dokümanlar

GLOBALGAP Bitkisel

Sağlıklı gıdalarla beslenen mutlu aileler Lezzetle yenilen, sağlıklı, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin üretimi için GLOBALGAP tüm üreticilerin yanında. AGFOCERT ise GLOBALGAP ‘in bitkisel üretim (meyve/sebze, tarla bitkileri, çiçekçilik/süs bitkileri , bitki çoğaltım materyali), su ürünleri, karma yem ve sorumluluk zinciri standartları açısından akredite hizmet veriyor. Bitkisel üretim kapsamımız IAS akreditasyonlu olup diğer kapsamlarımız ise hem IAS hem TÜRKAK akreditasyonuna sahiptir.   “Tarlada, bahçede, kümeste, çiftlikte sürdürülebilir bir üretimle güvenli gıda üretmedikçe , gıda işleme, paketleme ve tüketiminde gıda güvenliği sağlanamaz.” Cemal … Read more

GLOBALGAP Su Ürünleri

GLOBALGAP Su Ürünleri Belgelendirme Hizmetlerimiz AGFOCERT TÜRKAK ve IAS akreditasyonlarıyla GLOBALGAP Su Ürünleri belgelendirme hizmetlerini sunmaktadır. AGFOCERT bu konuda akredite olmuş ilk Türk belgelendirme kuruluşudur. Hizmetlerimiz AGFOCERT Türkiye’de GLOBALGAP Su Ürünleri kapsamında akredite edilmiş ilk ve tek belgelendirme kuruluşudur. Su Ürünleri sektörüne aşağıdaki kapsamlarda hizmet verebiliyoruz. GLOBALGAP Su Ürünleri GLOBALGAP CFM – Karma Üretimi GLOBALGAP COC – Sorumluluk Zinciri GRASP (Akreditesiz Modül) GLOBALGAP dışında su ürünleri sektörüne ASC Çiftlik, MSC CoC , Bentik Fauna konularında akredite hizmet sunabiliyoruz. Read More

GLOBALGAP CFM Karma Yem Üretimi

GLOBALGAP Karma Yem Üretimi (CFM) v2 konusunda TÜRKAK ve IAS akreditasyonumuzla belgelendirme yapabiliyoruz. Faydalanabileceğiniz Dokümanlar: http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Belgeler/G%C4%B1da%20ve%20Yem%20Hizmetleri/yem_hizmetleri/hijyen_kilavuzu.pdf EU / FEFAC Yem Klavuzu (İngilizce) Türk Yem Mevzauatı : Mevzuat Yayım Tarihi RG No Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13.06.2010 27610 Yem Hijyeni Yönetmeliği 27.12.2011 28155 Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik 27.12.2011 28155 Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik 27.12.2011 28155 Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik 18.07.2013 28711 İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği … Read more

GLOBALGAP Bitki Çoğaltım Malzemeleri

AGFOCERT , GLOBALGAP Bitki Çoğaltım Malzemeleri alt kapsamı için IAS tarafından akredite edilmiştir. Hem seçenek-1 hem de seçenek-2 belgelendirmeleri yapabiliyoruz. Pek çok meyve ve sebze üreticisi ya da kesme çiçek ve süs bitkisi üreticisi çoğalma malzemeleri üretmekte ve satmaktadır. Bu nedenle GLOBALGAP , IFA Standardına bir alt-kapsam olarak Bitki Çoğaltım Materyali – Fidanlıklar için En İyi Uygulamalar (PPM) ‘ı eklemiştir. PPM Sertifikasyonu için uygulama, Tüm Çiftlik Tabanı (AF), Bitkileri Tabanı (CB) ve Bitki Yayılımı Malzeme (PPM) modülleri ile uyumu içerir. PPM Standardı: Site ve Toprak Yönetimi, … Read more

GLOBALGAP Çiçekçilik ve Süs Bitkileri

   AGFOCERT olarak GLOBALGAP Çiçekçilik ve Süs Bitkileri standardına göre belgelendirmelerini IAS akreditasyonumuzla gerçekleştiriyoruz. Denetimler ekibimizdeki son derece tecrübeli denetçilerle gerçekleştirilmektedir.  Çiçekçilik ve Süs Bitkileri sertifikasyonuna özel bir web sitesini hizmete açtık. www.flowercert.com ‘den bu hizmetimizle ilgili daha kapsamlı bilgilere ulaşabileceksiniz. Standart aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır: ·         Sahanın Geçmişi ve Yönetimi ·         Kayıt Tutma ve İç Özdeğerlendirme / İç Denetim ·         İşçi Sağlığı, Güvenliği ve Refahı ·         Çiftlik Taşeronları ve Servis Sağlayıcılar ·         Atık ve Kirlilik Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım ·         Çevre ve Koruma ·         … Read more

GLOBALGAP CoC (Chain of Custody-Sorumluluk Zinciri)

GLOBALGAP CoC (Chain of Custody-Sorumluluk Zinciri) version 5 için TÜRKAK ve IAS akreditasyonumuzla belgelendirme yapabiliyoruz. -GLOBALGAP sertifikalı ürünler sertfikasız ürünlerle karıştırılmamalı ve GLOBALGAP IFA Modülüne göre çiftliklerden gelen balıklar GLOBALGAP sertifikalı olmalıdır. -Yeni CoC standardı tüm zinciri kapsıyor. -Ekin tabanlı,canlı hayvan ve su ürünlerini kapsıyor. -Gıda güvenliği tavsiye olarak değerlendirilecek fakat izlenebilirlik ve kütle denkliği daha kapsamlı değerlendirilecektir. İzlenebilirlik sistemi – sorumluluk zinciri sistemi, üretim ve kullanım zincirinin tamamı veya bir kısmı üzerinden bir ürün ve bileşenleri ile ilgili istenilen bilgiyi kOBALG.A.P.’ın Gözetim Zinciri (CoC) gereksinimleri ile … Read more