Gıda Muhafazası İçin Önemli Tarihler ve Olaylar

Gıdaların muhafazası için önemli tarihler ve olaylar :
1782: Sirke tipi ürünler konserve şeklinde üretilmiştir.
1810: İlk gıda konserveleri patenti alınmıştır.
1813: Et prezervatifi için SO2 kullanılmıştır.
1825: İlk teneke kutu konserve imalatı patenti ABD’de alınmıştır.
1839: Teneke kutu konserveciliği yaygınlaşmaya başlamıştır.
1840: İlk kez balık ve meyve konserveleri üretilmiştir.
1842: Gıdaları dondurmak için, çok düşük derecelere soğutulmuş salamura patenti ilk kez alınmıştır.
1843: Buharla sterilizasyon ilk kez uygulanmıştır.
1853: Otoklav ile gıda sterilizasyonu için patent alınmıştır.
1865: Balıkların ticari ölçülerde dondurulmasına başlanmıştır.
1867: İstenmeyen mikroorganizmaların öldürülmesi için yüksek sıcaklık uygulanmasına başlanmıştır.
1874: Gıdalar buz içerisinde taşınmaya başlanmıştır.
1878: Avustralya-İngiltere arası uzak bir mesafe olmasına rağmen etler dondurulmuş olarak taşınabilmiştir.
1880: Sütün pastörizasyonuna başlanmıştır.
1886: Meyve ve sebzelerin kurutulmasında mekanik işlemler uygulanmaya başlanmıştır.
1907: Yoğurttan L. bulgaricus izole edilmiş ve isimlendirilmiştir.
1908: Sodyum benzoatın gıda muhafazası için kullanımına izin verilmiştir.
1916: Hızlı yöntemle dondurulma işlemine başlanmıştır.
1917: CO2 atmosferi altında meyve ve sebzelerin korunması için patent alınmıştır.
1920: Sporların ısıya dayanıklılığı üzerine sistematik çalışılmaya başlanmıştır.
1928: Kontrollü atmosfer uygulaması, elmanın muhafazası için uygulanmaya başlanmıştır.
1929: Yüksek enerjili radyasyon kullanımı ile ilgili patent gıda muhafazası için alınmış, marketlerde dondurulmuş gıdalar satılmaya başlanmıştır.
1954: Bir bakteriosin olan Nisin gıda muhafazasında kullanılmaya başlanmıştır.
1955: Gıda muhafazasında Sorbik asit kullanılmaya başlanmıştır.
1967: İlk ticari ışınlama tesisi ışınlayarak muhafaza için dizayn edilmiştir.