GLOBALGAP içeriğine geri dön

GLOBALGAP CoC (Chain of Custody-Sorumluluk Zinciri)

GLOBALGAP CoC (Chain of Custody-Sorumluluk Zinciri) version 5 için TÜRKAK ve IAS akreditasyonumuzla belgelendirme yapabiliyoruz.

-GLOBALGAP sertifikalı ürünler sertfikasız ürünlerle karıştırılmamalı ve GLOBALGAP IFA Modülüne göre çiftliklerden gelen balıklar GLOBALGAP sertifikalı olmalıdır.
-Yeni CoC standardı tüm zinciri kapsıyor.
-Ekin tabanlı,canlı hayvan ve su ürünlerini kapsıyor.
-Gıda güvenliği tavsiye olarak değerlendirilecek fakat izlenebilirlik ve kütle denkliği daha kapsamlı değerlendirilecektir.

İzlenebilirlik sistemi – sorumluluk zinciri sistemi, üretim ve kullanım zincirinin tamamı veya bir kısmı üzerinden bir ürün ve bileşenleri ile ilgili istenilen bilgiyi kOBALG.A.P.’ın Gözetim Zinciri (CoC) gereksinimleri ile uyumlu olmak zorundadırlar.orumaya muktedir olan veri ve işlemlerin tümüne denir. Yasal sahipliğini değiştirmiş ve/veya el ile temas faaliyetleri/işlemeye konu olan tüm GLOBALGAP belgeli ürünler , GLOBALGAP’ li olarak satılabilmek için GL

“Yani kendi üretim çiftliği olmayan ancak GLOBALGAP’li ürünleri alıp işleyen ve satan işletmeler bu belgeyi alarak sattıkları ürünleri GLOBALGAP statüsünü korumuş olurlar.”

Eğer GLOBALGAP belgeli ürünler için işleme aşamaları dış kaynaklı hale getirilmiş ise, GLOBALGAP’ li olarak satılacak ürünler için AF.4, AB.12 ve AB.13 kontrol noktaları denetlenmelidir veya Ürün İşleme Unitesi (PHU) CoC belgeli olmalıdır.

İzlenebilirlik sistemleri, uygunsuzluğun nedenini arama ve gerekirse ürünleri geri çekme ve / veya geri çağırma becerisine katkıda bulunur. Bu gereksinimlerin gayesi, GLOBALGAP belgeli olarak satılmış herhangi bir ürünün , belgelendirilmiş GLOBALGAP çiftlikleri kaynaklı maddelerden üretildiğini garanti etmektir.

Bu nedenle Gözetim Zinciri kontrolleri değerlendirme altındaki süreçte olan tüm kritik kontrol noktalarına uygulanmak zorundadır. Kritik kontrol noktaları, belgelendirilmiş malzemelerin, normal veya anormal çalışma koşulları altında belgelendirilmemiş malzemeler ile karışmasının önemli bir risk oluşturduğu yerlerdir.

Aksi aşağıdaki özel bölümde belirtilmediği sürece Gözetim Zinciri kontrolleri, belgelendirilmiş ve belgelendirilmemiş materyallerin karışmadığından emin olmak için her zaman ayrıştırma ve tanımlamanın UYGUN BİR KOMBİNASYONUNA dayalıdır.

Bir izlenebilirlik sisteminin seçimi düzenlemeler, ürün özellikleri ve müşteri beklentilerinden etkilenir. Kendi başına bir izlenebilirlik sistemi, gıda güvenliğini sağlamak için yeterli değildir. Bu nedenle, Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri bölümündeki kontrol noktası 3.2’ ye uyumluluk bir majör zorunluluktur, G/D (muaf) olunamaz. Gözetim Zinciri denetimleri ve iç değerlendirmeler, GLOBAL G.A.P. belgeli ürünler için işleme sırasında ve ilgili el ile temas aktiviteleri söz konusu olduğu durumlarda yapılmak zorundadır. GLOBALGAP belgeli ürünler ve / veya ilgili operasyonel kayıtların, denetim sırasında mevcut olmaları gerekmektedir.

Bölüm 9 ve 10, su ürünleri için tasarlanmıştır ve uygulanabildiği yerde denetlenmelidir.

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://agfocert.com/tr/?page_id=2088