GLOBALGAP CFM Karma Yem Üretimi

Karma yem, tüm hayvancılık üretimi boyunca gıda güvenliğini sağlama sürecinde hayati bir rol oynar. Hammadde tedariki ve üretimi ile bunların kalite güvence bileşik yem için işlenmesi önemli bir tüketici sorunu haline gelmiştir. CFM, üretimde kalite güvencesi için kontrol noktalarını tanımlayarak şunları vurgulamaktadır:

  • Üretimde kalite güvencesi
  • Hammadde tedariki
  • Üretim ve dağıtımda Yönetim ve Depolama
  • GlobalG.A.P. sertifikalı ürünler tedarik eden karma yem üreticileri, CFM standardına göre sertifikalı olmalıdır.

CFM sertifikalı karma yem üreticileri listesi GlobalG.A.P Veritabanında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bulunabilir: https://database.globalgap.org/globalgap/search/SearchMain.faces?init=1

GLOBALGAP Karma Yem Üretimi (CFM) v2 konusunda TÜRKAK ve IAS akreditasyonumuzla belgelendirme yapabiliyoruz.

Faydalanabileceğiniz Dokümanlar:

Türk Yem Mevzauatı :

No Mevzuat adı Yayın tarihi Revizyon no Revizyon tarihi
27610 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (VBGY) (Veterinary services, plant health, food and feed law) 13 Haziran 2010 1 17.Şub.15
28155 Sayılı Yem Hijyeni Yönetmeliği (Feed hygiene regulation) 27 Aralık 2011 20 Kasım 2015
28155 Sayılı Yemlerin Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik  (Sale of feeds into the market regulation) 27 Aralık 2011 20 Ağustos 2013
28145 Sayılı Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik  (Official control regulation for food and feed) 17 Aralık 2011
29955 Sayılı Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik (Offical control sampling, analysis methods regulation) 21.01.2017
29724 Sayılı Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ 27 Mayıs 2016
2014/11 28977 Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ 19 Nisan 2014
2005/12 25765 İlaçlı Yem Tebliği 24 Mart 2005
28711 Sayılı Hayvan Beslemede Kullanilan Yem Katki Maddeleri Hakkinda Yönetmelik 18 Temmuz 2013

GLOBALGAP CFM Karma Yem Üretimi Standardı aşağıdaki başlıklardan oluşuyor :

1.0 Resmi Onay

2.0 İşçi Sağlığı , Güvenliği ve Refahı

2.1 Risk Değerlendirmesi

2.2 Eğitim

2.3 Tehlikeler ve İlk Yardım

2.4 Koruyucu Giyim / Ekipman

2.5 İşçi Refahı

3.0 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP

4.0 İç Denetim

5.0 Yem Malzemelerinin Yönetimi

5.1 Seçim ve tedarikçilerin doğrulaması

5.2 Yem Malzemeleri Özellikleri Ve Risk Değerlendirmesi

5.3 Gelen Yem Malzemelerinin Kontrolü Prosedürleri

5.4 Gelen Yem Malzemelerinin Kaydedilmesi

5.5 Muayene Ve Örnekleme

5.6 Gelen Yem Malzemelerin Analizleri

5.7 Teslimatlar ve Reddetme

5.8 Gelen Yem Malzemelerin Taşıması

5.9 Dış Alan Yem Depolama Tesisleri

6.0 İç Alan Yeme Depolama Tesisleri

6.1 Yem Malzemeler Ve Son Ürün Yem

6.2 Dökme Depolama

6.3 Çuval Depolama

6.4 Veteriner İlaçlar, İlaçlı Premix'ler , Premix'ler ve Yem Katkı Maddeleri

7.0 İşleme

7.1 Dokümantasyon

7.2 Formülasyonlar Ve Özellikleri

7.3 Üretim Planlama

7.4 Çapraz Bulaşma Matrix Ve Flushlama

7.5 Tamir Malzemesi

7.6 Üretim

7.7 Alım

7.8 Yönlendirme , Harman Ve Tartı

7.9 Karıştırma

7.10 Veteriner İlaçlar, İlaçlı Premix'ler , Yem Katkı Maddeleri ve Premiks İlavesi

7.11 Yönlendirme Ve Toplu Biten Yem

7.12 Çiftliğe Sevkiyat / Paketlenmiş Yem

8.0 Bitmiş Yem Nakliye Ve Yükleme

8.1 Yem Değirmeni Tarafından Taşıma veya Taşeron Kullanımı

8.2 Toplu Yükleme

8.3 Paketlenmiş Yem

9.0 Sitenin Hijyen Ve Yönetimi

9.1 Sitenin Dış Çevresi

9.2 Sitenin İç Çevresi

9.3 Pest Kontrol

9.4 Personel

10.0 Bitmiş Ürün Kalite Kontrol

10.1 Sorumluluk

10.2 Analiz Programı

10.3 Bitmiş Ürün Yem Analizleri

10.4 Geri Çağırma Prosedürü

11.0 Malzemeler Beyanı

12.0 Şikayetler

13.0 Dokümantasyon Ve İzlenebilirlik

14.0 Hayvansal Protein

15.0 Doğal Kaynakların Sorumlu kullanımı