GLOBALGAP içeriğine geri dön

GLOBALGAP CFM Karma Yem Üretimi

yem-600x208GLOBALGAP Karma Yem Üretimi (CFM) v2 konusunda TÜRKAK ve IAS akreditasyonumuzla belgelendirme yapabiliyoruz.

Faydalanabileceğiniz Dokümanlar:

Türk Yem Mevzauatı :

Mevzuat Yayım Tarihi RG No
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13.06.2010 27610
Yem Hijyeni Yönetmeliği 27.12.2011 28155
Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik 27.12.2011 28155
Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik 27.12.2011 28155
Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik 18.07.2013 28711
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği 24.12.2011 28152
Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 28145
Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 27.03.2014 28954
Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ 19.04.2014 28977
İlaçlı Yem Tebliği 24.03.2005 25765

 

 

 

GLOBALGAP CFM Karma Yem Üretimi Standardı aşağıdaki başlıklardan oluşuyor :

1.0 Resmi Onay

2.0 İşçi Sağlığı , Güvenliği ve Refahı

2.1 Risk Değerlendirmesi

2.2 Eğitim

2.3 Tehlikeler ve İlk Yardım

2.4 Koruyucu Giyim / Ekipman

2.5 İşçi Refahı

3.0 Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP

4.0 İç Denetim

5.0 Yem Malzemelerinin Yönetimi

5.1 Seçim ve tedarikçilerin doğrulaması

5.2 Yem Malzemeleri Özellikleri Ve Risk Değerlendirmesi

5.3 Gelen Yem Malzemelerinin Kontrolü Prosedürleri

5.4 Gelen Yem Malzemelerinin Kaydedilmesi

5.5 Muayene Ve Örnekleme

5.6 Gelen Yem Malzemelerin Analizleri

5.7 Teslimatlar ve Reddetme

5.8 Gelen Yem Malzemelerin Taşıması

5.9 Dış Alan Yem Depolama Tesisleri

6.0 İç Alan Yeme Depolama Tesisleri

6.1 Yem Malzemeler Ve Son Ürün Yem

6.2 Dökme Depolama

6.3 Çuval Depolama

6.4 Veteriner İlaçlar, İlaçlı Premix'ler , Premix'ler ve Yem Katkı Maddeleri

7.0 İşleme

7.1 Dokümantasyon

7.2 Formülasyonlar Ve Özellikleri

7.3 Üretim Planlama

7.4 Çapraz Bulaşma Matrix Ve Flushlama

7.5 Tamir Malzemesi

7.6 Üretim

7.7 Alım

7.8 Yönlendirme , Harman Ve Tartı

7.9 Karıştırma

7.10 Veteriner İlaçlar, İlaçlı Premix'ler , Yem Katkı Maddeleri ve Premiks İlavesi

7.11 Yönlendirme Ve Toplu Biten Yem

7.12 Çiftliğe Sevkiyat / Paketlenmiş Yem

8.0 Bitmiş Yem Nakliye Ve Yükleme

8.1 Yem Değirmeni Tarafından Taşıma veya Taşeron Kullanımı

8.2 Toplu Yükleme

8.3 Paketlenmiş Yem

9.0 Sitenin Hijyen Ve Yönetimi

9.1 Sitenin Dış Çevresi

9.2 Sitenin İç Çevresi

9.3 Pest Kontrol

9.4 Personel

10.0 Bitmiş Ürün Kalite Kontrol

10.1 Sorumluluk

10.2 Analiz Programı

10.3 Bitmiş Ürün Yem Analizleri

10.4 Geri Çağırma Prosedürü

11.0 Malzemeler Beyanı

12.0 Şikayetler

13.0 Dokümantasyon Ve İzlenebilirlik

14.0 Hayvansal Protein

15.0 Doğal Kaynakların Sorumlu kullanımı

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://agfocert.com/tr/?page_id=1262