GLOBALGAP FV Kapsamı için de akrediteyiz.

Happy families with healthy food

GLOBALGAP, lezzetli, sağlıklı, çevre dostu ve sürdürülebilir ürünler, hayvancılık ve su ürünleri ürünlerinin üretimi için tüm üreticilerle birlikte.
AGFOCERT olarak GLOBALGAP sertifikasyon hizmetlerini aşağıdaki kapsamlarda gerçekleştiriyoruz.
 • Meyve sebzeler (FV)
 • Birleştirilebilir ürünler (Field Crops) (CC)
 • Çiçekler ve Süs Bitkileri
 • Deniz Ürünleri
 • Karma Yem Üretimi (CFM)
 • Sorumluluk Zinciri (CoC)

ISO / IEC 17065 standardına göre akredite bir sertifika kuruluşu olarak, iki farklı akreditasyon ile aşağıdaki GLOBALGAP sertifika hizmetlerini sunuyoruz. GRASP akredite olmayan modül olarak kabul edilir.

 • Mevcut kapsamlarımız aşağıdaki gibidir:
 • Yaş Meyve ve Sebze FV, (IAS)
 • Tarla Bitkileri CC, (IAS)
 • Çiçekler ve Süs Bitkileri FO, (IAS)
 • Bitki Üretim Malzemeleri PPM, (IAS)
 • Su Ürünleri AQ, (IAS, TÜRKAK)
 • Sorumluluk Zinciri (IAS, TÜRKAK)
 • Karma Yem Üretimi CFM (IAS, TÜRKAK)
 • GRASP – Akreditasyon modülü

Entegre Çiftlik Güvencesine Modüler Bir Yaklaşım

Entegre Çiftlik Güvence Standardı (IFA) olarak da bilinen GLOBALG.A.P Sertifikası, cTarım, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvancılık ve bahçecilik üretimi için İyi Tarım Uygulamalarını kapsar. Ayrıca, Gözetim Zinciri ve Karma Yem Üretimi gibi gıda üretimi ve tedarik zincirinin ek yönlerini de kapsar.

TIFA standardı geniş bir paydaş katılımı ve istişare süreci ile revize edilmiş ve V5 Temmuz 2015’te bir yıllık dönüşüm süresi ile yayınlanmıştır. Bu, V5’in 2016’da zorunlu hale geldiği anlamına geliyor.

The GLOBALG.A.P. IFA Standard V5 üreticilerin tek bir denetimde çeşitli alt kapsamlar için sertifika almasını sağlayan bir modül sistemi üzerine kurulmuştur. Şunları içermektedir:

 • Genel Kurallar: Bunlar, başarılı CPCC’nin uygulanması için ölçütleri ve standardın doğrulanması ve düzenlenmesi için yönergeleri belirler.
 • Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri(CPCC): Bunlar, GLOBALG.A.P’nin gerektirdiği kalite standardını elde etmek için gereksinimleri açıkça tanımlamaktadır.

The Kontrol Noktası ve Uygunluk Kriteri (CPCC) ayrıca modüler tabanlı:

 • Tüm Çiftlik Tabanı Modülü: Bu, tüm standartların temelidir ve tüm üreticilerin sertifika almak için öncelikle uymaları gereken tüm gerekliliklerden oluşur.
 • Kapsam Modülü: Bu, farklı gıda üretim sektörlerine dayanan açık kriterleri tanımlar. GLOBALG.A.P. 3 kapsamı kapsar: Mahsuller, Hayvancılık ve Su Ürünleri.
 • Altkapsam Modülü: Bu CPCC, belirli bir ürün veya gıda üretim ve tedarik zincirinin farklı yönleri için tüm gereksinimleri kapsar.

Sertifika almak için üreticilerin alt kapsamlarıyla ilgili tüm CPCC’lerine uymaları gerekir. Örneğin, çilek yetiştiricisi Tüm Çiftlik Tabanı CPCC, Ekinler Standart CPCC ve Meyve ile uyumlu olmalıdır. & GLPCALG.A.P IFA Fruit almak için Vegetable CPCC & Vegetables Standard Sertifikası.

GLOBALG.A.P ayrıca üreticilerin çiftliklerini daha iyi hazırlamalarına ve bir sertifikasyon kuruluşu denetçisinin bir denetim veya inceleme yapmadan önce gerekli değişiklikleri yapmalarına yardımcı olmak için her modül için soru listesi sağlar

Sertifikasyon Seçenekleri:

Seçenek 1 (İsteğe bağlı Kalite Yönetim Sistemi olan veya olmayan tek üretici)

Seçenek 2 (Zorunlu Kalite Yönetim Sistemine sahip birden fazla üretici)