5 Aralık Dünya Toprak Günü

5 aralığın dünya toprak günü olduğunu biliyormuydunuz? Agfocert’in sunduğu belgelendirme hizmetleri toprağa ve yürütülen operasyonların toprağa olan etkisine oldukça önem veriyor. Özellikle bitkisel üretim ve Su ürünleri üretiminde.

Eğer buna tepkiniz “Bunun su ürünleri yetiştiriciliği ile ne ilgisi var” ise ASC’nin yeni yayınlanacak olan yem standartı bu soruya yanıt olabilecek nitelikte bir standart.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan yemler genellikle karadan ve denizden gelen malzemelerden oluşur. Eğer su ürünleri yetiştiriciliği toprağımızdaki yükü hafifletmeye yardımcı olacaksa, kullandığı yemin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesini sağlamalıyız.

Mevcut ASC standartlarında yem ile ilgili maddeler mevcut. Ancak yeni hazırlanan ASC yem standartı daha kapsamlı olacak. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ilk kez hammaddeler karadan yada denizden olsun doğaya olan bütün etkileri incelenecek. Soya, buğday, mısır, pirinç yada kanola gibi kara tabanlı kaynaklar balık yemlerinin büyük bir kısmını oluşturduğundan, bu ürünlerin çevresel ve sosyal etkilerininde deniz tabanlı içeriklerden daha önemli olduğu belirtilmektedir.
Bu şekilde, ASC sertifikalı çiftlikler sadece bulundukları denizler, nehirler veya göller üzerindeki etkileri değil, aynı zamanda kara üzerindeki etkilerini de en aza indirecektir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://agfocert.com/tr/?p=1338