AGFOCERT: Covıd-19 Pandemisi Sebebi İle Mevcut ASC, MSC CoC ve GlobalG.A.P. Sertifikalarının Yönetilmesi

Sayın Müşterilerimiz

Dünyada ve ülkemizde Covid-19 vakalarının artması, virüsle mücadelede henüz sonuç alınamamasının etkisi ile resmî kurumlar tarafından bölgeler bazında evden çıkmanın yasaklanması, seyahat kısıtlamaları vb. konularda Covid-19 virüsü ile ilgili önleyici tedbirler uygulanmaktadır.

Yerinde denetimlerin mevcut durum nedeniyle yapılıp yapılamamasının karar sürecinde ASC ve MSC CoC program sahiplerinin yayınlamış olduğu politikalar çerçevesinde her bir müşteriye özgü tek tek risk değerlendirmesi yapılarak kararlar sizlere bildirilecektir. Belgelendirme programları ile ilgili güncel aksiyon planı ve prosedürleri aşağıdaki linklerden düzenli olarak takip etmenizi rica ederiz. Belgelendirme programlarının şartlarına ve ülkemizdeki olası yasal kısıtlamalara göre yerinde denetimin yapılması, sertifika süresinin uzatılması, uzaktan denetim yapılması, asiste uzaktan denetim yapılması gibi kararlar alınabilir. Bu süreçte Coronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle, ülke yönetimi tarafından seyahat kısıtlamalarının uygulamaya konulmuş olması veya şirket kurumsal politikaları nedeniyle ziyaretçi kabul edilememesi durumlarında uygulanabilir.

Bu süreç en az aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • Belgeli kuruluşun bilgilendirilmesi,
  • Planlama,
  • Risk değerlendirmesi altında denetçi ve firma görüşmesi,
  • Nihai kararın müşteri ile paylaşılması. 

Diğer şartlar:

  • Uzatılmasına karar verilen sertifikalarda kapsam değişikliği yapılamaz.
  • Belgenin devamlılığı için şüphe oluşturan konular dökümante edilerek aksiyonlar tanımlanmalıdır.
  • Firma tarafından düzeltici faaliyet kanıtları 7 gün içinde sunulmalıdır.

Süreç içerisinde özellikle takip edilmesi gereken web sayfaları

https://www.asc-aqua.org/

https://www.msc.org/home

https://www.globalgap.org/uk_en/

http://agfocert.com/tr/

http://agfocert.com/

Saygılarımızla,

AGFO Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hiz. Ltd. Şti.